Специфіка соціально-філософського аналізу білінгвізму як феномену соціальної дійсності - Статья

бесплатно 0
4.5 164
Особливості співфункціонування двох мов в науковому дискурсі. Фізіологічні та психічні механізми засвоєння нерідної мови. Розгляд структурного, функціонального та динамічного аспектів білінгвізму. Формування комунікативної компетенції штучного білінгва.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-БарановськогоДослідженням процесу взаємодії мов, різних аспектів полі-та білінгвізму активно займалися видатні зарубіжні дослідники: У. Мета статті: здійснивши огляд найважливіших підходів до вирішення проблематики білінгвізму як складного міждисциплінарного обєкта, окреслити специфіку соціофілософського аналізу білінгвізму і білінгвальних процесів. Внаслідок прямого співвідношення мови з історією суспільства діапазон проблематики білінгвізму такий, що в синхронії ці питання тісно повязані з досить великою кількістю наукових парадигм (лінгвістикою, психологією, соціологією, філософією, культурною антропологією тощо), тому це явище є обєктом дослідження різних наукових дисциплін, кожна з яких має свої підходи до його вивчення, певний предмет, завдання, цілі, відповідні методи та термінологічний апарат. Педагогічний (дидактичний) аспект вивчення білінгвізму повязаний із формування комунікативної компетенції штучного білінгва і зорієнтований на розробку найбільш раціональних методів вивчення процесів оволодіння двома мовами в умовах білінгвізму; а також розробкою методики взаємоповязаного викладання декількох контактуючих мов при умові наявності двостороннього білінгвізму, що не можливо зробити без урахування умов виникнення такої двомовності, функціонування рідної і другої мов, ментальності бачення світу етносом, без знання психології засвоєння нерідної другої мови. У межах культурологічного підходу до мови взагалі та білінгвізму зокрема, розглядається співвідношення мов і культур (іноді трьох і більше) з метою окреслення їх топологічних, національно-специфічних рис для глибшого засвоєння як чужої, так і рідної культури і мови.Сутність соціально-філософського аналізу феномену білінгвізму полягає у відтворенні в системі понять сукупності притаманних цьому явищу властивостей і звязків, формуванні цілісної системи знань про білінгвізм як феномен соціальної дійсності, представлення його як стійкого соціального процесу.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?