Специфіка секретарської служби - Реферат

бесплатно 0
4.5 58
Характеристика сучасних професійних особливостей роботи секретаря. Вивчення алгоритмів роботи з таблицями в Microsoft Word. Аналіз структури, видів, основних функцій розпорядчих документів, основних правил їх оформлення. Етика телефонного спілкування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Таблиця складається з комірок, які згруповані у рядки та колонки. Існує можливість утворити порожню таблицю, а потім заповнити комірки або перетворити існуючий текст у таблицю. Можна також вибрати одну з таблиць, що пропонується майстром таблиць, або утворити таблицю з існуючих зовнішніх вихідних даних, наприклад, електронної таблиці або бази даних із Microsoft Excel або Microsoft Access. За цією командою на екран монітора викликається вікно “Вставка таблицы”, в якому задаються кількість рядків та колонок (за замовчуванням - 5 і 2), а також ширина колонки таблиці. У меню, що спливає, виберіть необхідні елементи та напрямок (таблиця, столбцы слева, столбцы справа, строки выше, строки ниже, ячейки).Видавати разом із наказом (розпорядженням) додатки, не згадані в тексті розпорядчого документа, не допускається. Для розпорядчих документів підстава може містити посилання на нормативно-правові або організаційні документи: закони, постанови, розпорядження уряду, накази, директивні вказівки вищих органів, положення, правила, інструкції тощо. Виокремлені нами три змістових ключових аспекти констатуючої частини - підстава, мета, причини видання наказу, - що реалізуються знову ж таки трьома способами організації констатуючої частини - за допомогою прийменникових конструкцій, дієприслівникових зворотів, а також тексту, організованого як розповідь, поєднуються своєрідним структурно-логічним сполучним елементом двох складових тексту розпорядчих документів, заразом - найбільшим виразником їх директивності: ключовими словами. Так, тексти розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) підприємств, які діють на засадах одноосібності ухвалення рішень керівником, мають бути організовані від першої особи у формі однини («НАКАЗУЮ:» - в наказах; «ПРОПОНУЮ:» «ЗОБОВЯЗУЮ:», «ДОРУЧАЮ:» - в розпорядженнях, вказівках). Одначе на практиці зявляється значна кількість новотворень, які привертають до себе увагу незнанням укладачами правил організації тексту розпорядчих документів, як-от: «Вважати таким, що відряджений до (назва установи, посада, прізвище, імя, по батькові відрядженого працівника)», «Погодитися з пропозицією (назва установи, що запрошує у відрядження) про відрядження (посада, прізвище, імя, по батькові відрядженого працівника)», «Погодитися з пропозицією (назва установи, що запрошує у відрядження) про відрядження (посада, прізвище, імя, по батькові відрядженого працівника)».Специфіка секретарської служби полягає в операціях з документами і чисельних контактах з людьми, як безпосередніх, так і по телефону, допомогою листування. Це спонукає до самодисципліни, до правильного розподілу часу й уваги, працювати швидко і безпомилково. Отже, умовно роботу будь-якого секретаря можна поділити на дві частини: робота з документами; організаційна робота секретаря. Оскільки секретар займається створенням документів в організації, то йому потрібно володіти правилами оформлення документації.

План
ЗМІСТ

ВСТУП

РОБОТА З ТАБЛИЦЯМИ У MICROSOFT WORD

РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ

ТЕЛЕФОННИЙ ЕТИКЕТ

РОБОЧЕ МІСЦЕ ОПЕРАТОРА ТА СЕКРЕТАРЯ

ВИСНОВКИ

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?