Специфіка рекламного гасла як різновиду мовлення - Статья

бесплатно 0
4.5 91
Аналіз французьких рекламних слоганів з метою виявлення їх структурних та семантичних особливостей. Основні характеристики рекламного слогана, що вирізняє його серед інших рекламних текстів. Роль візуального компонента при розгляді рекламного гасла.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
УДК 811.133.1:659.127 специфіка рекламного гасла як різновиду мовленняКлючові слова: рекламне гасло, рекламний слоган, різновид мовлення, візуальний компонент, засоби виразності. Nowadays, advertising has probably become one of the most powerful communication tools used by marketers and it performs an important role in today’s informational society, which is characterized by a heavy competition. Keywords: an advertising motto, an advertising slogan, a kind of speech, a visual component, expression means. рекламний гасло слоган текст Вивчення рекламного гасла як різновиду мовлення порушує низку важливих проблем, актуальних для сьогодення: роль мови як засобу переконання, особливості використання мовних засобів з метою впливу, взаємодія та взаємовплив інтересів реципієнта та рекламного гасла, лексико-семантичні та прагматичні особливості функціонування мови гасла в рекламному тексті. Котлера визначає рекламу як “неособисті форми комунікації, здійснювані через використання платних засобів розповсюдження інформації, з чітко зазначеним джерелом фінансування” [2, с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?