Специфіка процесу оволодіння старшокласниками іноземними мовами - Статья

бесплатно 0
4.5 121
Дослідження проблеми формування іншомовних навичок у випускників школи. Визначення й аналіз необхідності навчання іноземній мові майбутніх спеціалістів. Характеристика головних мотивів, які спонукають учнів приступити до вивчення англійської мови.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»У статті розглядається роль іншомовного спілкування за фахом, проблема формування іншомовних навичок у випускників школи та визначаються рівні сформованості компонентів психологічної готовності старшокласників до оволодіння іноземними мовами: мотиваційний, когнітивний, операційно-процесуальний. Результати експерименту дозволили встановити психологічну специфіку процесу оволодіння учнями іноземними мовами у старшій школі.Показовим фактором підвищення ролі практичного володіння молоддю іноземною мовою є тенденція на ринку праці, оскільки постійною є потреба у фахівцях, які володіють не лише однією, а двома і більше іноземними мовами. Ми поділяємо підходи дослідників, у яких висвітлено особливості спілкування іноземними мовами за фахом [2; 5; 9], а оволодіння іноземними мовами за фахом вважається вагомою складовою професійної компетентності, яка має у кожному виді діяльності свою специфіку. Вирішення означеної проблеми оволодіння старшокласниками іноземними мовами передбачає перш, за все, формування готовності старшокласників до ефективного опанування іншомовною комунікативною компетенцією відповідно до вимог навчальних програм з іноземної мови. При цьому оволодіння іноземною мовою - це активна форма володіння, уміння використовувати іноземну мову в реальних умовах у ситуації спілкування у той час як вивчення іноземної мови - це найчастіше засвоєння мовних форм - лексики, граматики тощо, і, як правило, невміння користуватися мовою у ситуації спілкування. Аналіз результатів проведеної роботи засвідчив, що у всіх компонентах психологічної готовності старшокласників експериментальної групи до оволодіння іноземними мовами відбулись суттєві зміни, чого не можна сказати про учнів старших класів контрольної групи, у яких за рік не відбулись зміни у компонентах психологічної готовності до оволодіння іноземними мовами у ВНЗ.Підсумовуючи вищевикладене, встановлено, що готовність старшокласників до продовження іншомовної освіти у ВНЗ являє собою якісне утворення особистості, яке включає психологічну і лінгвістичну готовності. іншомовний випускник мотив Результати експерименту дали змогу встановити психологічну специфіку процесу оволодіння учнями іноземними мовами у старшій школі.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?