Специфіка процесів інтернаціоналізації валюти - Статья

бесплатно 0
4.5 87
Інтернаціоналізація та фрагментація світових процесів виробництва, розподілу та споживання. Резервування валюти за межами держави-емітента. Емісія цінних паперів на іноземних ринках. Перспектива використання валюти у "валютних кошиках" інших держав.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Тернопільський національний економічний університет (Україна)Інтернаціоналізація та фрагментація світових процесів виробництва, розподілу, обміну та споживання не могли не віддзеркалитись і на валютній системі, яка вже давно не детермінується виключно політичними кордонами. Основними взаємопереплетеними процесами, які визначають кордони та фронти валютної мапи світу, можна назвати інтернаціоналізацію валюти, валютну інтеграцію, паралельне функціонування валют, валютне заміщення валютну регіоналізацію та валютні війни. “currency internationalisation”) передбачає її використання чи резервування за межами держави-емітента не лише для обслуговування операцій із резидентами даної держави, але й також, що важливіше, у трансакціях між нерезидентами [1]. Тобто, міжнародна валюта характеризується вільною конвертацією відносно інших валют та активним застосуванням в якості валюти контракту (включно із створенням банківських рахунків та випуском облігацій) за межами держави емісії [2]. Можливість міжнародних фінансових організацій, таких як Світовий банк чи регіональні банки розвитку, використовувати дану валюту у своїх фінансових операціях та випускати цінні папери на внутрішньому ринку держави емісії валюти.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?