Специфіка професійної підготовки магістрів військово-соціального управління до педагогічної діяльності - Статья

бесплатно 0
4.5 195
Дослідження особливостей та умов формування педагогічної компетентності магістрів військово-соціального управління. Розробка рекомендацій щодо спеціальних навчальних дисциплін для викладання в магістратурі вищих навчальних закладів військового профілю.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВО-СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІНа основі аналізу значної кількості наукових робіт доведено необхідність активізації подальших наукових пошуків щодо процесу формування спеціальних компетентностей у магістрів військово-соціального управління. Ключові слова: вищий навчальний заклад військового профілю, компетентність, магістр військово-соціального управління, педагогіка вищої школи, педагогічна компетентність, професійна підготовка. педагогічний компетентність військовий навчальний В работе рассматриваются вопросы профессиональной подготовки магистров военно-социального управления к педагогической деятельности. На основе анализа значительного количества научных работ доказана необходимость активизации дальнейших научных поисков в процессе формирования специальных компетентностей у магистров военно-социального управления. Усебічний аналіз процесу підготовки майбутніх офіцерів в умовах магістратури свідчить, що поза увагою дослідників, за невеликим виключенням, залишилися питання теоретичних та методичних засад педагогічної підготовки магістрів у вищих навчальних закладах військового профілю в контексті вимог Болонського процесу.Професійна підготовка магістрів військово-соціального управління до педагогічної діяльності потребує створення компетентнісної моделі магістра з чітким висвітленням тих загальних і спеціальних компетентностей, які повинні бути сформовані. Принципового перегляду потребують навчальні плани підготовки в магістратурі ВВНЗ. їх варіативна частина повинна чітко відображати навчальні дисципліни, спрямовані на формування тієї чи іншої спеціальної компетентності (в тому числі й педагогічної).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?