Специфіка підготовки майбутнього педагога як суб’єкта освітніх правовідносин у вищій школі - Статья

бесплатно 0
4.5 171
Аналіз поняття "суб’єкт правовідносин". Дослідження конструктивних ідей, що містить досвід Польщі у забезпеченні змін законодавчої бази, зокрема вищої освіти. Визначення поглядів вітчизняних науковців щодо розвитку правової компетентності студентів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ЯК СУБЄКТА ОСВІТНІХ ПРАВОВІДНОСИН У ВИЩІЙ ШКОЛІКлючові слова: субєкт, норми права, субєкт освітніх правовідносин, майбутній фахівець, правова компетентність. правовідносини освіта студент компетентність Важливо зберегти національну самобутність пріоритетів і держави, і громадянського суспільства, творчо врахувавши досвід правового врегулювання освітніх відносин, та посилювати громадянський аспект соціальної відповідальності майбутніх фахівців, задіювати ресурси сучасного університету з точки зору пріоритетності патріотичного виховання відповідальних громадян [2]. Костицький) доводять, що сучасна вітчизняна юриспруденція, як науково-практичний комплекс, значно збагатилася через появу нових наук і наукових дисциплін (правова кібернетика, правова інформатика, правова деонтологія та ін.), натомість на часі - розробка нової навчальної юридичної дисципліни - юридичної педагогіки, яка б вивчала педагогічні явища і процеси у звязку із правом; сприяла б здатності особистості здійснювати критичний аналіз власної поведінки та діяльності; виступала б «методологічною базою законодавчого врегулювання освітянської діяльності», підгрунтям для реформування і розвитку вітчизняної правової освіти. На наш погляд, доцільно врахувати досвід, який містить конструктивні підходи до розвязання такого двоєдиного завдання: стимулювання мобільності у законотворчій діяльності, а, з іншого - забезпечення спроможності випереджати зміни, які прогнозуються (з огляду на набуття державою ознак правової) в освітній сфері, через зміст і характер законотворчої діяльності. Грищук), правники оперативно відреагували на означені виклики часу, що повязані із соціально-педагогічними вимогами до суттєвого підвищення якості професійної підготовки спеціалістів, а це обумовило той факт, що майже щорічно у діюче законодавство вносять зміни і доповнення; вважається, що ця обставина і дозволила Польщі «максимально наблизити освітнє законодавство до вимог ЄС» [3, с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?