Специфіка мовного зображення художнього образу повстанця - селянина у новелах Григорія Косинки - Статья

бесплатно 0
4.5 176
Аналіз мовних засобів, які використав відомий новеліст Григорій Косинка для представлення образу повстанця селянського національно-визвольного руху ХХ ст. Дослідження взаємозв’язків художнього зображення особистості з реальними історичним подіями.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Специфіка мовного зображення художнього образу повстанцяселянина у новелах Григорія КосинкиУ статті проаналізовано особливості мовних засобів, які використав відомий новеліст Григорій Косинка для зображення художнього образу повстанця селянського національновизвольного руху 20х рр. Результатом аналізу специфіки мовного зображення художнього образу повстанцяселянина стали висновки про тісний взаємозвязок цього образа з історичною правдою, що дозволяє поновому, більш глибоко усвідомити та репрезентувати ментальну суть селянського повстанського руху 20х рр. The image of Korniy, a rebeldeserter, from short story of «V zhytakh» is completely different, his image reflects a person tired of struggle and death, a person who loves life and nature, and also who is loved. Дослідження національної ідентичності письменства, національних особливостей художнього мислення, національних характерів у художніх творах, національнодержавницьких ідей у літературі, зясування специфіки української словесності у порівнянні з літературами інших народів набуває сьогодні особливої актуальності» [17, 68], хоча незаперечним є той факт, що «проблема національної самобутності української словесності, її місця і ролі серед інших галузей духовнопрактичної діяльності як українського, так і інших народів світу віддавна знаходились у центрі уваги дослідниківукраїнознавців» [17, 69]. У новелі «Перед світом» (1920) письменник зображає учителя Юрчика, який життям своїм поплатився за те що здійснював українізацію: «Ви дєлаліукраїнізацію школи, трудовиє прінціпі, сволочч!» [8, 40], хоча саме в цій новелі ворогом виступає денікінець, тому герой цієї новели Г.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?