Специфіка мовленнєво-комунікативної діяльності майбутніх соціальних працівників - Статья

бесплатно 0
4.5 152
Особливості формування мовленнєво-комунікативної діяльності майбутніх фахівців соціальної сфери. Порівняння понять "спілкування" та "комунікація". Комунікативні вміння та навички, необхідні майбутньому соціальному працівникові для професійної діяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»Здійснено порівняння понять «спілкування» та «комунікація». Осуществлено сравнение понятий «общение» и «коммуникация». Compares the concepts of «communication» and «intercourse», and analyzes the communicative abilities and skills that are necessary for the future social workers to carry out their professional activities. комунікативний соціальний працівник У зв’язку з цим актуалізується проблема визначення сутності та структури мовленнєво-комунікативної діяльності у процесі підготовки майбутніх соціальних працівників, які повинні вміти виконувати типові завдання означеної діяльності: добирати оптимальні засоби та прийоми спілкування; дотримуватися правил і норм спілкування; аналізувати зміст функцій спілкування; виявляти сутність та особливості комунікативної діяльності з різними соціальними групами; формувати етичні засади комунікативної діяльності; будувати спілкування на принципах гуманізації. 497]; «риса особистості, її здатність до спілкування з іншими людьми, товариськість, що формується в процесі життя й діяльності людини в соціальній групі» [3, с.На підставі проведеного теоретичного аналізу нами було доведено, що мовленнєво-комунікативна діяльність майбутнього соціального працівника - складний інтегративний комплекс умінь, які визначають ефективність професійної взаємодії та спрямовані на встановлення міжособистісних і соціальних взаємозвязків.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?