Специфіка моніторингу економічної безпеки будівельних підприємств - Статья

бесплатно 0
4.5 125
Моніторинг економічної безпеки підприємства щодо загроз та небезпек будівельного підприємства. Критерії прийняття ефективних управлінських рішень з метою захисту власних інтересів. Інструментарій та рекомендацій щодо моніторингу економічної безпеки.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Рецензент д.е.н., доцент Шубалий О.М.У статті розглянуто та обґрунтовано основні поняття терміну «моніторинг економічної безпеки підприємства», сформульовано специфіку та особливості моніторингу економічної безпеки на будівельних підприємствах, визначено основні показники моніторингу економічної безпеки будівельних підприємств. Моніторинг економічної безпеки підприємства здійснює інформаційну функцію щодо загроз та небезпек будівельного підприємства, та сприяє прийняттю ефективних управлінських рішень з метою захисту власних інтересів. Постійний моніторинг факторів зовнішнього та внутрішнього впливу є комплексним аналізом економічної діяльності будівельного підприємства, а також виявляє імовірні майбутні загрози економічної безпеки, визначає ступінь впливу, характер дії. Створення ефективної системи моніторингу економічної безпеки будівельного підприємства є ключовою ланкою управління, робить актуальним завчасне попередження небезпек, формую фактори захисту та контратаки. The article considers and substantiates the main concepts of the term "monitoring of economic security of the enterprise", formulates the specifics and features of the monitoring of economic security at the construction enterprises, defines the main indicators of monitoring the economic safety of construction enterprises.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?