Специфіка моделювання синтаксичного рівня структури мови - Статья

бесплатно 0
4.5 107
Проблема, пов"язана зі специфікою моделювання синтаксичних явищ української літературної мови. Лінгвістичні операції - відображення та контамінування. Синтаксичні одиниці: словоформи, словосполучення, словоз"єднання, речення, надфразної єдності та тексту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У статті розглянуто важливу проблему, повязану зі специфікою моделювання синтаксичних явищ сучасної української літературної мови.Основываясь на двух лингвистических операциях - отображения и контаминирования, - предложены модели (графические и аналитические) основных синтаксических единиц: словоформы, словосочетания, словосоединения, предложения, сверхфразового единства и текста. синтаксичний український літературний мова In our opinion, description system becomes efficient and consistent within the context of three basic categories: unit, links, model. The essence of the first one is connected with changing certain speech or language unit with any of its symbols (or with graphic signs) of the same with this unit category, and essence of the second one lies in combination in one analytical expression a certain set of different models of any linguistic phenomenon, received in assigned text corpora or in the list of linguistic units because of reflection procedure. Using potential possibilities of the above-mentioned universals has enabled us to create models of main syntactic units at the pre-communicative level - word-forms, word groups, word connections, at the second level - sentence as a main communicative unit, at the third one - over-phrase unity and text. Максимально узагальнену модель речення вможливлює поєднання в процедурі моделювання трьох його складників: операції контамінування образів; системи синтагматичних класів, яка охоплює синтагматичні класи першого рангу (конструктивні центри речення: підмет, присудок, головний член односкладного речення) та другого рангу (слова й синтаксично звязані групи слів, безпосередньо підпорядковані конструктивним центрам речення, що являють собою п’ятикомпонентну систему: субстантивний, адєктивний, адвербіальний, інфінітивний та предикативний поширювачі); можливості переходу до цієї системи як від парадигматичних класів, так і від парадигматичних словосполучень.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?