Специфіка конструювання мас-медійного дискурсу засобами масової інформації - Статья

бесплатно 0
4.5 141
Аналіз ролі засобів масової інформації в процесі конструювання дискурсивної реальності мас-медій. Визначення основних функцій мас-медійного дискурсу. Головні вектори активізації новітніх суспільно-політичних процесів: інформатизація та глобалізація.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Специфіка конструювання масмедійного дискурсу засобами масової інформаціїВнаслідок зростання ролі інформації у світі головними векторами активізації новітніх суспільно-політичних процесів є інформатизація та глобалізація, реалізація яких стає можливою в умовах масмедійного дискурсу, що найповніше відображає увесь механізм мас-медійної комунікації. Досягненню поставленої мети слугували такі завдання: дослідити роль мас-медійних засобів у конструюванні реальності масмедійного дискурсу, розкрити специфіку поняття «медіа-дискурс», запропонувати власну класифікацію функцій масмедійного дискурсу. Розгортання дискурсу передбачає фокусування уваги мовців не лише на лінгвістичних факторах перебігу комунікації, але й на різноманітних екстралінгвістичних чинниках, з якими вони перебувають у тісному взаємозвязку - контекстом, умовами протікання процесу комунікації та каналами передачі необхідної інформації, серед яких чільне місце посідають засоби масової інформації (ЗМІ). За аналогією з поняттям «дискурс» його розглядають у тісному взаємозвязку з іншими лінгвістичними одиницями: «мовлення» [4: 29], «мовленнєва практика» [1: 50], «комунікативна ситуація» [6: 289; 13: 568], «реальність» [11; 1: 57; 9: 5;16: 196], «стиль» [15: 296; 18: 103], «текст» [8: 136; 5: 198; 7: 136; 12: 57]. Карасик дотримується думки, що однозначної відповіді на питання належності дискурсу до виключно однієї з названих категорій не існує, дискурс займає проміжну позицію між мовленням, що є еквівалентом дискурсу в широкому розумінні слова, і текстом як його звуженою трактовкою [5: 192].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?