Специфіка комунікації в літературі для дітей та юнацтва (на матеріалі сучасної німецькомовної прози) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 186
Закономірності та тенденції розвитку німецької прози для дітей та юнацтва другої половини ХХ століття. Специфіка комунікативного процесу на внутрішньо-текстовому рівні, візуалізація образу дитини як ідеального реципієнта в німецькомовній літературі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Таврійський національний університет імені В.І. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наукРобота виконана на кафедрі світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України. Маценка Світлана Павлівна, доцент кафедри світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор Шалагінов Борис Борисович, професор кафедри літератури та іноземних мов Національного університету „Києво-Могилянська Академія”; Захист відбудеться “11” березня 2008 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.52.051.05 Таврійського національного університету імені В.І.Ця специфічна художня властивість творів, адресованих юному читачеві, дедалі частіше стає обєктом літературознавчих досліджень, провідною тенденцією яких є прагнення окреслити й теоретично обґрунтувати літературу для дітей та юнацтва як особливу та самобутню. Актуальність дисертаційного дослідження полягає в дискусійності самого терміна “література для дітей та юнацтва”, в необхідності використання для її дослідження сучасних літературознавчих методів, які б уможливили новий погляд на цю літературу, поглибили розуміння принципів та механізмів її творення та сприйняття. Відтак, поглиблене дослідження літератури для дітей та юнацтва, обґрунтування її, з одного боку, як окремого самобутнього літературного явища (конкретизація термінологічного апарату, виділення поняття “класичності” літератури для дітей та юнацтва, огляд історії літератури для дітей та юнацтва й акцентування на ХХ столітті як періоді, що продемонстрував специфічні для цієї літератури тенденції, напрями та жанри, а також підготував ґрунт для зміни парадигми у 70-х рр., а з іншого боку, - передусім завдяки вибраному комунікативному аспекту - її розгляд у широкому філософському, ідейному, літературознавчому контекстах, видається вагомим внеском у розвиток літератури для дітей та юнацтва взагалі, а також у закладання основ подальшого інтенсивного розгортання цієї галузі літературознавства в Україні. Для чіткого окреслення літературного явища, яке є обєктом дослідження даної роботи, використано поняття “література для дітей та юнацтва” великою мірою з метою наголошення на тому факті, що йдеться про літературу, створену “дорослими” письменниками для дитячої та юнацької цільової аудиторії, що й зумовлює її художню специфіку. Мета роботи передбачає постановку та розвязання таких завдань: · зясування статусу літератури для дітей та юнацтва в сучасній критичній думці, аналіз дискусій навколо цього поняття; першочергово - аналіз основних положень і полемік з приводу літератури для дітей та юнацтва в німецькому літературознавстві останніх десятиріч;У першому розділі “Поняття “література для дітей та юнацтва” в історико-літературному, ідейно-тематичному та літературно-критичному контекстах”, який уміщує три підрозділи, предметом огляду стала література для дітей та юнацтва як самобутній літературний феномен, для якого характерні своєрідні тенденції розвитку, обумовлені певними історичними, ідейними та літературно-критичними реаліями. “Історико-літературний огляд німецької літератури для дітей та юнацтва” подано огляд історії формування літератури для дітей та юнацтва з виділенням основних періодів розвитку, відстеженням процесу “дорослішання” та “емансипації” літератури для дітей та юнацтва, окресленням найвагоміших віх у її становленні. Короткий огляд основних етапів розвитку літератури для дітей та юнацтва уможливлює виділення останнього актуального періоду (від 70-х рр. до теперішнього часу) як особливого та обґрунтування зосередженості дослідження саме на ньому з огляду на ті соціально-історичні передумови (феміністичний, молодіжний антиавторитарний рух, масові демонстрації наприкінці 60 - початку 70-х рр.), які великою мірою зумовили також зміну комунікативної парадигми в літературі для дітей та юнацтва цього періоду, а також визначили провідні тенденції її розвитку. “Література для дітей та юнацтва: концептуалізація поняття, художня специфіка” присвячено науковому обґрунтуванню понять і термінів, які дозволяють адекватно і повніше описувати та аналізувати особливості художньої системи літератури для дітей та юнацтва. Спираючись на різні методи дослідження літератури для дітей та юнацтва, обґрунтовано поняття “класичності” цієї літератури та виділено критерії класичності: інноваційність, репрезентативність, естетичне наповнення мови, її простота, зображення пригодницького життя дитини, фантазійність, полівалентіність, cross-writing та афінітивність.

План
1. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?