Специфіка колонки редактора в журналі "Фокус" (за матеріалами 2015 року) - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 127
Колумністика та колонка: визначення жанрової специфіки, порівняльний аналіз, складові, будова. Загальна характеристика, історія виникнення та інформаційна політика журналу "Фокус". Особливості колонки редактора на прикладі публікацій у виданні "Фокус".

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Журналістський текст у жанрі колонки наштовхує читача на взаємодію, на занурення в себе задля осмислення тих проблем, над якими розмірковує автор, навіюючи читачеві певний настрій, передаючи емоцію, закодовану в публіцистичному образі. Колумністика - найчастіше атрибут якісної преси, яка робить свій вплив на суспільство інформованістю, аналітичністю, здатністю передбачати події. Цей жанр викликає багато суперечок у науковців. Після 90-х років, коли зникла залізна завіса, й в український журналістський простір хлинули деякі елементи західноєвропейської та американської моделей журналістики, теоретики та практики почали використовувати колонку. Вивчаючи цей жанр, деякі дослідники порівнюють його з коментарем, есе, нарисом, колишньою передовою статтею, або навіть просто називають її (колонку) рубрикою.Сьогодні колонка - одна з найбільш затребуваних на сторінках ЗМІ текстових форм, яка в повній мірі віддзеркалює процеси, що відбуваються в сучасному інформаційному просторі. Зокрема, широкого розповсюдження в ЗМІ набула колумністика як сукупність текстів з яскраво вираженим особистісним фактором. Комунікативні стратегії сучасних засобів масової інформації створюють сприятливі умови для рівноправного і безперервного діалогу з аудиторією, у якому великого значення набуває авторитетність автора [35, с.19]. Цвєтаєва пропонує власне визначення «колумністики як новітньої жанрової форми репрезентації публіцистичних конструкцій сучасного медіа-тексту, що характеризуються високим рівнем використання постмодерністського інструментарію та авторитетністю автора-колумніста» [39, с.6]. За твердженням журналістикознавця, «авторську колонку можна вважати особливим видом есею, як найбільш субєктивного художньо-публіцистичного жанру, де авторська концепція життя підпорядковує собі публіцистичний сюжет, добір фактів, логічних аргументів, художніх засобів, риторичних емоційних звернень до читача» [36, с.156], а «сукупність творів, надрукованих за певний час в стилі колонки - колумністикою» [35, с.Гордєєв, говорять про те, що колонка може існувати лише як форма подачі матеріалу [32, с. Декотрі визначають колонку як форму коментаря або різновид есе [43, с. У творі колумніст поступово доводить правильність своєї точки зору, при цьому роздуми у творі часто переплетені з особистими історіями з життя автора або його знайомих. Теоретичне осмислення матеріалу дає підстави констатувати, що сьогодні більшість науковців ідентифікує колонку як жанр чи рубрику. Переважно вчені дають жанрові визначення колонки: «Авторська колонка - жанр, що цілком представляє особу автора, його світогляд, спосіб мислення, думки, погляди, почуття й переживання» [36, с.За словами Бориса Ложкіна , «Фокус» - журнал про найважливіші події, що сталися в Україні і світі впродовж тижня. Особливістю колонки редактора у виданні «Фокус» є те, що кожного номеру її пишуть редактори або оглядачі інших відділів. У колонці автор звертається до керівництва держави і наголошує на пяти кроках, які повинна зробити українська влада задля досягнення цієї самої мрії - процвітаючої країни. У колонці авторка яскраво висловлює свою позицію і аргументує запропоновані дії [6 , c. Автор Тетяна Селезньова у колонці під назвою «Лагідна інтервенція» наголошує, що події та проблеми в Україні, відомі російським громадянам.Говорячи про жанроутворюючі чинники, які дозволяють виділити колонку як окремий жанр, варто зазначити, що хоча тексти колонок і мають очевидні відмінні ознаки, сама специфіка цього жанру із сильним авторським «я», увагою до форми і прагненням до самовираження не дозволяє обмежувати його жорсткими рамками, і тому для жанру колонки характерна розмитість жанрових меж. Завдяки авторському стилю, колонка привертає увагу і викликає довіру аудиторії. Колонка - жанр, що представляє особу автора, його світогляд, спосіб мислення, думки, погляди й переживання. Близкість колонки до есею, щоденника, новели, притчі зумовлює поєднання в ній обєктивного та субєктивного, а також розкриття соціально-філософської проблематики через призму авторського «переживання» факту, події, проблеми. Адже в колонці автор має право висловлювати свою думку, позиціонувати себе по відношенню до читача, осмислювати факти, аналізувати суспільновагомі події з власної позиції, власного досвіду та не приховувати емоцій.

План
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. КОЛОНКА. КОЛУМНІСТИКА. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

1.1 Колумністика та колонка: визначення жанрової специфіки, порівняльний аналіз

1.2 Колонка: складові, специфіка, будова

РОЗДІЛ 2. СПЕЦИФІКА КОЛОНКИ РЕДАКТОРА В ЖУРНАЛІ «ФОКУС» (ЗА МАТЕРІАЛАМИ 2015 РОКУ)

2.1 Журнал «Фокус»: загальна характеристика, історія виникнення, інформаційна політика

2.2 Особливості колонки редактора у виданні «Фокус» (за матеріалами публікацій 2015 року)

ВИСНОВКИ

БІБЛІОГРАФІЯ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?