Специфіка когнітивно-поведінкових допінг-стратегій та їх взаємозв’язку зі складовими системокомплексу рефлексивності курсантів які навчаються в умовах психологічного супроводу - Статья

бесплатно 0
4.5 333
Копінг-стратегії як дії, що дозволяють людині долати складну життєву ситуацію на основі актуалізації її особистісних ресурсів. Аналіз специфіки когнітивно-поведінкових копінг-стратегій курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Специфіка когнітивно-поведінкових допінг-стратегій та їх взаємозвязку зі складовими системокомплексу рефлексивності курсантів які навчаються в умовах психологічного супроводуКопінг-стратегії - це дії, що дозволяють людині долати складну життєву ситуацію на основі актуалізації її особистісних ресурсів та урахування умов і середовища, в якому відбувається ця ситуація. До інших критеріїв подолання відносять: цілеспрямованість; контрольованість (можливість побороти, перетворити або адаптуватися до складної ситуації); нерозривний звязок зі стресовою ситуацією і спрямованість на неї - адекватність ситуації і моменту часу (своєчасність); регуляція рівня стресу; значимість наслідків вибору даної поведінки для психологічного благополуччя субєкта; соціально-психологічна обумовленість подолання (приналежність як до індивідуального, так і групового субєкта); можливість навчання даній поведінці, підготовки перед життєвими труднощами Куфтяк [3] визначають копінг поведінку як усвідомлену цілеспрямовану поведінку субєкта з подолання проблемної ситуації, в ході якого він застосовує способи і стратегії адекватні його ресурсів і ситуації подолання. Розглядаючи копінг поведінку в рамках субєктно-діяльнісного підходу, в якому субєкт є центром і активно перетворює своє життя, враховуючи зовнішні та внутрішні умови, А. О. Показник «Когнітивна репетиція» в першій групі склав 13,00±0,54, в другій групі цей показник дорівнював 9,75±0,56, були отримані достовірні відмінності між групами, при р<0,01, у бік зниження показника за цією шкалою у групі курсантів, що навчалися в звичайних умовах.У курсантів які навчалися в рамках програми психологічного супроводу з підвищенням схильності до безпосереднього самоконтролю поведінки в актуальній ситуації, осмислення її елементів, аналізу того, що відбувається підвищується ефективність конструктивних перетворюючих стратегій подолання та конструктивних пристосувальних стратегій.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?