Специфіка художнього світу Мартіна Вальзера - Автореферат

бесплатно 0
4.5 82
Аналіз есе, інтерв’ю і романів сучасного німецького письменника М. Вальзера з метою виявлення особливостей художнього світу письменника. Аспекти філософського світобачення, концепції історії, мови, мистецтва й релігії, своєрідності поетики романів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наукДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.04 - література зарубіжних країн. У дисертації запропоновано аналіз есе, інтервю і романів сучасного німецького письменника Мартіна Вальзера з метою виявлення особливостей художнього світу письменника, зокрема основних аспектів філософського світобачення, концепції історії, мови, мистецтва й релігії, концепції людини і світу, а також своєрідності поетики романів (жанрової природи, особливостей композиції, часово-просторової організації, структури образів і наративної організації романів). У результаті дослідження встановлюються точки перетину й розбіжності між викладеними в теоретичних працях естетичними засадами та їх утіленням у романах, простежується творча еволюція. Вальзера є прикладом зближення або навіть злиття реалізму (уявлення про соціально-історичну обумовленість особистості, деміфологізація дійсності, історичність, „точність” відображення, увага до деталі, протистояння авангардистським перебільшенням), модернізму (уявлення про тотальну мовну детермінованість свідомості, критика мови, субєктивність, пасивність, імпресіоністичність, асоціативність, внутрішній монолог, тенденція до створення літературної умовності, прагнення до духовного абсолюту) з елементами постмодернізму (плюралізм, уявлення про децентрований світ, пародіювання, метатекст).Розпочавши свою літературну діяльність у „Групі 47”, він блискавично здобув визнання читачів та критиків і згодом став лауреатом багатьох вагомих літературних премій, серед яких премія „Групи 47” (1955), премія імені Ґергарда Гауптмана (1962), імені Ґеорґа Бюхнера (1981), Велика літературна премія Баварської академії мистецтв (1990), премія Миру Німецької книготоргівлі (1998). В українському перекладі 1984 року вийшла лише одна збірка творів письменника (романи „Філіпсбурзькі подружжя” і „Робота душі”). Вальзера припадає на 70-80-ті роки, насамперед завдяки соціально-критичній спрямованості романів і прихильному ставленню автора до комуністичної ідеології. Причому в полі зору перебували романи „Філіпсбурзькі подружжя”, „Хвороба Ґаллістля”, трилогія „Половина гри”, „Одноріг”, „Падіння”, новела „Баский кінь”. Обєктом дослідження стали романи „По той бік кохання” („Jenseits der Liebe“, 1976), „Робота душі” („Seelenarbeit“, 1979), „Лист лордові Лісту” („Brief an Lord Liszt“, 1982), „Прибій” („Brandung“, 1985), „Захист дитинства” („Die Verteidigung der Kindheit“, 1991), „Один без одного” („Ohne einander“, 1993), „Війна Фінка” („Finks Krieg“, 1996), „Вируючий фонтан” („Ein springender Brunnen“, 1998), „Біографія кохання” („Der Lebenslauf der Liebe“, 2001), „Смерть критика” („Tod eines Kritikers“, 2002), „Миттєвість кохання” („Der Augenblick der Liebe“, 2004), новела „Баский кінь” („Ein fliehendes Pferd“, 1978), художньо-філософські твори „Думки Месмера” („MEЯMERS Gedanken“, 1985) і „Подорожі Месмера” („MEЯMERS Reisen“, 2003), а також літературно-критичні статті, есе, інтервю й публіцистика письменника.Вальзера” - містить два підрозділи і знайомить з наявними в літературознавстві підходами до вивчення художнього світу, а також з історією і станом дослідженості творчого доробку М. Вальзера. Вальзера, вважаємо, проте, суперечливим безапеляційне визначення їх реалістичними, зважаючи на унікальність і неоднозначність художнього світу будь-якого письменника, а також на чинник еволюції творчості, і, відповідно, ставимо завдання довести наявність і гармонійне співіснування в художньому світі письменника елементів різних естетичних напрямів: реалізму, модернізму й постмодернізму. Другий підрозділ - „Мистецтво і релігія в культурологічній парадигмі Мартіна Вальзера” - присвячений дослідженню розуміння письменником ролі літератури й релігії, суспільного призначення письменника, генетичних та онтологічних аспектів творчого процесу; зясовуються основні естетичні засади письменника, а саме: визначення поняття „недосконалості” (Mangel) як основного чинника творчості, формулювання принципу „точності” відображення (Genauigkeit) тощо. Після того як письменник спробував себе в різних художніх і публіцистичних жанрах (оповідання, новела, роман, драма, вірш, есе, стаття, промова), він свідомо зупинив свій вибір на романі, який забезпечує необхідний простір для самовираження. Предметом дослідження в третьому розділі - „Людина і світ у романах М .Вальзера”-, що містить три підрозділи, стали особливості світоглядної і творчої еволюції М.До питання про стилістичні особливості новели Мартіна Вальзера „Баский кінь” // Тези Всеукраїнської наукової філологічної конференції „Проблеми сучасної світової літератури та лінгвістики”. До питання про естетичні погляди Мартіна Вальзера // Вестник ХНУ.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?