Специфіка глибинного інтерв"ю як методу збору соціологічної інформації - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 132
Особливості інтерв"ю як різновиду методу опитування. Місце глибинних інтерв"ю серед інших його типів. Підготовка і методологічні заходи проведення глибинного інтерв"ю в соціології. Переваги та недоліки глибинного інтерв"ю як засобу якісного опитування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Курсова робота на тему: «Специфіка глибинного інтервю як методу збору соціологічної інформації»Надійність та цінність отриманої інформації безпосередньо залежить від правильності використання методів дослідження, тому для кожного окремого випадку соціолог повинен вміти підібрати доцільний метод соціологічного дослідження. У соціологічному дослідженні найчастіше виокремлюють такі методи: опитування і аналіз документів, соціологічне спостереження, соціологічний експеримент. Особлива специфіка професії соціолога полягає в тому, що достовірність отриманої інформації під час дослідження неодмінно залежить від правильності підходу до респондентів. Соціолог має розуміти, що контингент респондентів може бути різним, тому не завжди методи опитування як анкетування чи тестування можуть надати всю необхідну інформації. Для отримання такої інформації дослідники часто використовують глибинне інтервю.У всіх цих сферах інтервю має дві функції: перша - отримання інформації про події, явища, факти, процеси; друга - вплив на респондента. У соціології та соціальній психології метод інтервю служить для отримання інформації про особливості соціальних процесів і явищ. Прикладом цього можуть служити психотерапевтичні інтервю - в медицині, бесіда вчителя зі школярем - в педагогіці, керівника з підлеглим - в управлінні і т. д. У соціологічних дослідженнях в нашій країні метод інтервю поступається у популярності анкетування. Переваги методу інтервю забезпечують такі фактори: 1) Можливість отримання глибинної інформації про думки, мотиви, уявленнях респондентів.Наприклад, на думку Ядова В. А., інтервю - це бесіда, що проводиться за певним планом передбачає прямий контакт інтервюера з респондентом, причому запис відповідей останнього виробляється або інтервюером або механічно.[21] Більш загальним є визначення, яке дає Добреньков В. І.: «Інтервю - це метод одержання необхідної інформації шляхом безпосередньої цілеспрямованої бесіди інтервюера з респондентом». Цей поділ не завжди виправдано, оскільки, наприклад, методичні принципи розробки анкет і формалізованих інтервю майже ідентичні, тоді як між проведенням формалізованих і неформалізованих інтервю існують величезні відмінності. Зміст інтервю може змінюватися від респондента до респондента: кожен респондент повідомляє ту інформацію або висловлює ті думки, які він може представити найкращим чином. Поряд з цим, підготовче інтервю використовується для вивчення словника респондентів, типів реакції на питання, типів протидій, які надають респонденти при тих чи інших питаннях, і багато чого іншого.У ході глибинного інтервю ми отримуємо якісну інформацію, яка виявляє мотиваційні аспекти поведінки респондентів, персональні очікування, уявлення, цінності і т.д. На відміну від кількісних методів, що ґрунтуються на статистичних процедурах, глибинне інтервю орієнтується на розкриття причинно-наслідкових звязків. Одна з переваг методу - надання можливості респондентам вільно висловлюватися, що сприяє розкриттю їх внутрішніх цінностей та переживань, стимулює їх креативний потенціал. Йому повинні бути властиві навики встановлення контакту з людьми, хороша память, здатність швидко реагувати на нестандартні відповіді, терпіння. Якості хорошого інтервюера складаються з: 1) його індивідуальних здібностей, 2) володіння методикою, 3) соціологічної підготовки і 4) підготовки в тій предметної області, яка досліджується із застосуванням глибинних інтервю.Глибинне інтервю є якісним методом дослідження, який може використовуватися самостійно або у комплексі з кількісними методами. В такому разі якісна інформація збирається на початку дослідження і потім допомагає формулювати гіпотези для кількісного дослідження, або на останньому етапі з метою інтерпретації даних репрезентативних досліджень та їх кращого розуміння. Відмінною рисою глибинного інтервю є те, що таке інтервю проходить у вигляді вільної бесіди на тему, що цікавить дослідника, в ході якого дослідник отримує від респондента дуже детальну інформацію про причини його дій, про відношення до різних питань. Маслова О.М. вважала, що на відміну від формалізованого інтервю, в глибинному інтервю респондент отримує великий шанс висловити власне бачення та проживання проблемної ситуації: він сам створює композицію своєї розповіді, визначає найбільш значущі сюжети на задану тему, їх контекстуальні рамки, раціональні та емоційні відтінки, стиль розповіді, його виразні мовні засоби і особливості.

План
План

Вступ

1. Загальна характеристика глибинного інтервю

1.1 Особливості інтервю як різновиду методу опитування

1.2 Місце глибинних інтервю серед інших типів інтервю

2. Специфіка глибинного інтервю як один із методів опитування

2.1 Підготовка та методологічні особливостіпроведення глибинного інтервю в соціології

2.2 Переваги та недоліки глибинного інтервю як засобу якісного опитування

2.3 Якість інформації, отриманої на основі глибинного інтервю

Висновки

Список використаних джерел глибинний інтервю опитування соціологія

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?