Специфіка фраземної оцінки - Статья

бесплатно 0
4.5 50
Аналіз місця оцінного компонента в структурі фраземного значення. Вираження оцінки образністю й експресивністю. Виявлення особливостей формування оцінної шкали у фраземіці. Характеристика позитивнооцінних, негативнооцінних та нейтральнооцінних фразем.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ДО ПИТАННЯ ПРО СПЕЦИФІКУ ФРАЗЕМНОЇ ОЦІНКИОстаннім часом у зарубіжному та вітчизняному мовознавстві активізуються дослідження, присвячені вивченню особливостей оцінки у фраземіці (див. праці А. Актуальність статті зумовлена тим, що фраземна оцінка розглядається з позицій антропоцентричного (оцінка здійснюється мовцем і залежить від індивідуального або колективного) й когнітивного (оцінка постає актом ментальної діяльності) напрямів, що визначають сучасні лінгвістичні студії. Зимін виділяє шість складників: денотативний, якому відповідає означуване як обєктивний клас ознак; граматичний, який інформує про граматичні, або кодові, властивості фразем; оцінний, що несе інформацію про цінність відображуваного денотатом, водночас субєкт-оцінювач співвідносить із ціннісною картиною світу все, що відбувається в світі та відбито у фраземах; мотиваційний, який апелює до внутрішньої форми та національно-мовної картини світу; емотивний, що обєднує всі дані про почуття-відношення субєкта до позначуваного та виявляється на шкалі «схвалювати - не схвалювати»; стилістичний, який передає функційно-стилістичну маркованість фраземи, що регулюється чинниками соціального характеру та вказує на «доречність - недоречність» використання фраземи [4, с. Чобот, оцінний компонент може бути виділений у денотативній і в конотативній частинах семантики, що пояснюється існуванням різних типів оцінки, зокрема раціональної й емоційної [16]. Оцінка, на думку лінгвіста, в структурі фраземи може бути представлена або нейтрально-логічною формою, або експресивно-емоційною, й спостерігається практично у всіх фраземах, крім тих, які виконують функцію ідентифікації (мовного «впізнання»).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?