Специфіка формування цінностей сімейного життя у старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів - Статья

бесплатно 0
4.5 185
Проблема формування цінностей сімейного життя вихованців інтернатних закладів. Характеристика аспектів підготовки молоді до сімейного життя. Моральні настанови педагогів щодо світоглядних уявлень, які засновані на традиційному розумінні інституту сім’ї.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Специфіка формування цінностей сімейного життя у старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатівЗа таких обставин особливої актуальності набуває проблема формування в молоді цінностей сімейного життя - світоглядних уявлень і моральних настановлень, які засновані на традиційному розумінні інституту сімї, відносин людей в сімї, відповідальної шлюбної та сімейної поведінки індивіда, що забезпечують культурне та демографічне відтворення українського суспільства. Аналіз наукової літератури свідчить, що ранній юнацькій вік є сенситивним для формування цінностей сімейного життя, оскільки: є вирішальним етапом становлення світогляду; характеризується активним привласненням суспільних норм і функцій, можливістю їхнього якісного усвідомлення, статеворольовим самовизначенням, оволодінням соціальними ролями, тобто юнак формується як суспільний субєкт; основним новоутворенням раннього юнацького віку є почуття дорослості. По-перше, певні можливості щодо формування цінностей сімейного життя має використання потенціалу навчальних предметів і позаурочної діяльності, які мають бути спрямовані не тільки на формування когнітивної складової феномена "цінності сімейного життя", а й на створення простору щодо формування емоційно-ціннісної та поведінково-діяльнісної складових цього феномену у старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів. По-друге, за рахунок позаурочного часу стає можливим більш тривале контактування вихованців з педагогом, завдяки чому зявляється можливість для спостережень за учнями в різних умовах і формах діяльності, наповнення їхнього життя моральним змістом; здійснення цілеспрямованої роботи з формування цінностей сімейного життя у старшокласників шкіл-інтернатів; своєчасної діагностики і корекції сформованості цінностей сімейного життя у зазначеної категорії учнів. По-третє, потенціал позаурочної діяльності щодо формування цінностей сімейного життя в названого вище контингенту учнів передбачає залучення старшокласників шкіл-інтернатів до різних видів, (навчально - пізнавальної, ціннісно-орієнтаційної, комунікативної) діяльності, спрямованої на формування цінностей сімейного життя.

План
Основний зміст дослідження

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?