Специфіка форм організації художньо-творчої діяльності студентського аматорського хорового колективу - Статья

бесплатно 0
4.5 191
Роль та значення хорової діяльності у процесі демократизації суспільства. Визначення основних форм роботи хорового колективу, дотримання дидактичних принципів. Особливості організаційних форм художньо-творчої діяльності аматорського хорового колективу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Специфіка форм організації художньо-творчої діяльності студентського аматорського хорового колективуДуховне оновлення України, процес демократизації суспільства, що значною мірою впливають на всі сфери людської життєдіяльності, передбачають створення сприятливих умов для утвердження атмосфери творчості та співробітництва, багатогранного розвитку особистості, її здібностей, талантів й особливо духовності. У цьому звязку актуальним постає вирішення завдання щодо створення сприятливого соціокультурного середовища, яким виступає студентський аматорський хоровий колектив для розвитку потенційних можливостей як кожного з його учасників, так і всього консолідованого художньо-творчого виконавського колективу. Аналіз наукових джерел доводить, що діяльність студентського аматорського хорового колективу здійснюється в рамках цілісної системи, складовими якої є: формування колективу; вибір мети (цілепокладання); прогнозування; планування; потоки прямої і зворотної інформації; прийняття рішення та його реалізації; організаційна внутрішня діяльність; контроль та поточна корекція; оцінка ефективності реалізованої діяльності (Л. Асафьєв в процесі структурування діяльності колективу виокремлює наступні етапи: вироблення й прийняття головної мети, в рамках якої здійснюється організаційна структура колективу; забезпечення процесу регулювання колективної діяльності та його коригування з урахуванням багатоманітності функцій, які виконує колектив; оцінка і контроль, що здійснюються поетапно та за кінцевим результатом загалом [1]. Філіпов розглядають інваріантні та спеціальні функції в організації діяльності колективу: визначення цілей та головних напрямів діяльності; перспективних шляхів розвитку колективу та суспільної значущості його діяльності у соціумі; забезпечення згуртованості, стійкості колективу у вирішенні складних завдань; формування раціональної структури колективу; розподіл функціональних обовязків з урахуванням індивідуальних можливостей кожного учасника колективу [8].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?