Специфіка доказування під час судового розгляду земельних спорів - Статья

бесплатно 0
4.5 121
Розгляд головних проблем доказування, що виникають під час судового розгляду земельних спорів та надання пропозицій по аналізу доказів. Аналіз особливостей земельно-правового регулювання суспільних відносин та формування предмета доказування у справі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Статтю присвячено дослідженню специфічних особливостей предмета доказування під час розгляду судом земельних спорів, належності та допустимості доказів, розподілу тягаря доказування, регулювання презумпції і преюдиції щодо земельних спорів.Відсутність єдиної судової практики, прогалини в чинному законодавстві, наявність великої кількості колізійних норм, а також недостатнє дослідження специфіки доказів та доказування під час вирішення земельних спорів в науковій літературі сприяло тому, що вони за своєю суттю є однією із найбільш складних категорій спорів, що вирішуються судами. Предмет доказування земельних спорів остаточно формується на підставі однієї або сукупності норм земельного законодавства, застосовуваних судом під час розгляду справи. Відносно-визначені нормине містять достатньо повних вичерпних вказівок про умови дії, права та обов’язки сторін або змісту юридичних санкцій і надають уповноваженим органам право вирішити справу з урахуванням конкретних обставин. Аналізуючи основні різновиди земельно-правових норм, що впливають на формування предмета доказування по земельним спорам, слід зазначити, що звуження меж судового розгляду відбувається при вирішенні справ на основі альтернативнихнорм, які передбачають можливість прийняття рішення на підставі одного з декількох визначених в законі. 143 ЗК України, згідно з якою примусове припинення прав на земельну ділянку здійснюється у судовому порядку у разі: а) використання земельної ділянки не за цільовим призначенням; б) неусунення допущених порушень законодавства (забруднення земель радіоактивними і хімічними речовинами, відходами, стічними водами, забруднення земель бактеріально-паразитичними і карантинно-шкідливими організмами, засмічення земель забороненими рослинами, пошкодження і знищення родючого шару ґрунту, обєктів інженерної інфраструктури меліоративних систем, порушення встановленого режиму використання земель, що особливо охороняються, а також використання земель способами, які завдають шкоди здоров’ю населення) в строки, встановлені вказівками (приписами) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в) конфіскації земельної ділянки; г) примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності; ґ) примусового звернення стягнень на земельну ділянку по зобов’язаннях власника цієї земельної ділянки; д) невідчуження земельної ділянки іноземними особами та особами без громадянства у встановлений строк у випадках, визначених ЗК України [6].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?