Специфіка диференційних ознак голосних фонем германських та слов’янських мов - Статья

бесплатно 0
4.5 145
Дослідження проблеми типологічних характеристик фонологічних систем. Аналіз проблеми спільних і специфічних ознак голосних фонем сучасної німецької, англійської, нідерландської, української, російської та польської мов. Аналіз рис німецького вокалізму.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
СПЕЦИФІКА ДИФЕРЕНЦІЙНИХ ОЗНАК ГОЛОСНИХ ФОНЕМ ГЕРМАНСЬКИХ ТА СЛОВЯНСЬКИХ МОВ Рудківський О.П.Актуальність обраної теми визначається орієнтованістю досліджень на новітні студії порівняльної філології, а саме - на розкриття функціональних і структурних аспектів мовних (і мовленнєвих) одиниць у германських і словянських мовах, установлення аломорфних й ізоморфних характеристик фонологічних систем досліджуваних германських мов порівняно з українською, російською та польською мовами і на цій основі прогнозування ймовірного розвитку фонологічних систем зіставлюваних мов у подальшому. Як відомо, німецька, англійська й нідерландська мови належать до мов вокалічного типу, тоді як українська, польська і російська мови - до консонантного [5, с. У багатьох інших мовах, зокрема в російській, тривалість та наголос корелюють таким чином, що наголошений голосний вимовляється як довгий, ненаголошений натомість як короткий звук. Як і в німецькій мові, в англійській розрізнюють голосні за якістю (відкритий / закритий) та за тривалістю (довгий / короткий), причому в англійській мові ще більшу роль, ніж у німецькій мові, відіграє чітке розрізнення тривалості голосних. Дванадцять голосних фонем англійської мови розрізнюють за тими самими диференційними ознаками, що й у німецькій мові: за тривалістю: довгий / короткий; за якістю: закритий / відкритий; за ступенем підняття спинки язика: високий / середній / низький; за напрямом підняття спинки язика: передній / середній / задній; за участю губ: огублений / неогублений.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?