Специфіка англо-китайського перекладу суспільно-політичного дискурсу: лексико-граматичний аспект - Статья

бесплатно 0
4.5 182
Огляд перекладу суспільно-політичного дискурсу з англійської китайською мовою. Аналіз поняття "суспільно-політичний дискурс" та його лінгвістичної маніфестації. Характеристика лексико-граматичних особливостей відтворення змісту висловлювань дискурсу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Специфіка англо-китайського перекладу суспільно- політичного дискурсу: лексико-граматичний аспектПроте популяризація та стрімке розповсюдження китайської мови дає підстави констатувати її значущість та конкурентоспроможність англійській мові. Смислоутворю-вальним компонентом загальної семантики політичного дискурсу є феномен «дискурс» (від франц. discourse - мовлення) - «звязний текст у сукупності з екстралінгвістичними: прагматичними, соціокультурними, психологічними та іншими чинниками; текст, що функціонує в подієвому аспекті, мовлення, що розглядається як цілеспрямована соціальна дія, як компонент, що бере участь у взаємодії людей та механізмах їх свідомості (когнітивних процесах)»; «втілене в життя» мовлення [1, с. Отже, двоаспектний характер дискурсу дозволяє визначити поняття «суспільно-політичний дискурс» як сукупність мовних актів, що оформлюють політичні дискусії та диспути, передвиборні кампанії (промови політичних діячів), промови / виступи президентів (усна репрезентація), з одного боку; тексти програм політичних партій, звернень до народу / влади, законів і законопроектів (письмова репрезентація), з іншого боку, у певному соціальному просторі з урахуванням правил політкоректної комунікативної поведінки, створених на основі досвіду і традицій, стратегічною метою (стратегією) є безконфліктна інтенційно-стимульо-вана інтеракція зацікавлених субєктів. Тактичними напрямами реалізації суспільно-політичного дискурсу через взаємодію лінгвістичних, паралінгвістичних і екстралінгвістичних чинників вважаємо такі: 1) вивчення психолінгвістичних засад здійснення політичної діяльності; 2) фахово-лінгвістична обізнаність політичних діячів (у тому числі, вміння привертати увагу аудиторії, зацікавлювати адресата й стимулювати його подальші дії в бажаному форматі кооперації; 3) толерантне ставлення та гнучка адаптація до умов політично-маркованої комунікативної ситуації та соціокультурних характеристик реалізації міжкультурної комунікації; 4) різнобічне сприяння співпраці учасників дискурсу. Інваріантом перекладу політичних посад китайської мовою виступають їх відповідники (засобами лексико-семантичних модифікацій), наприклад: “prime minister" відтворюється китайською мовою як «ЙЙЙЙ neigezongli» та має інші варіанти: ФЙ zhongtang (арх. канцлер, державний діяч, премєр-міністр); yuanzai (арх. канцлер, премєр-міністр) йй gekui (арх. премєр-міністр, канцлер); ЙЙ shoukui (арх. премєр-міністр, державний канцлер); ЙЙ shouxiang (канцлер, премєр-міністр в монархічних країнах); дй taiyue (канцлер, премєр-міністр); ДЙ taixian (премєр-міністр, канцлер); д Ш taibi (премєр-міністр, канцлер); ДЙ taixiang (премєр-міністр, канцлер); д Ш taiheng (премєр-міністр, міністр); ДЙ TAIGUN (премєр-міністр, канцлер); д^ taifu (премєр-міністр, канцлер); ДЙ taixuan (премєр-міністр, канцлер); д^ taiding (премєр-міністр, канцлер).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?