Специфіка англійської літературної казки про тварин (ХІХ століття) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 123
Розгляд основних досягнень та дискусійних проблем наукового осмислення жанру літературної казки. Аналіз історії становлення жанру англійської літературної казки про тварин. Вивчення особливостей зооперсонажної та сюжетної організації авторської казки.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.І. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наукРоботу виконано на кафедрі історії зарубіжної літератури і класичної філології Харківського національного університету ім. Науковий керівник - доктор філологічних наук, професор Міхільов Олександр Дмитрович, завідувач кафедри історії зарубіжної літератури і класичної філології Харківського національного університету ім. Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор Новикова Марина Олексіївна, професор кафедри російської та зарубіжної літератури Таврійського національного університету ім. Захист відбудеться «2» жовтня 2010 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.051.05 Таврійського національного університету ім. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Таврійського національного університету ім.Їх розвиток призвів до того, що в 1860-х рр. у Британії виокремився особливий жанровий різновид літературної казки - анімалістична казка. Авторську ж літературну казку ХІХ ст., особливо казку про тварин, досліджено недостатньо. Скуратовську, яка розглядає деякі риси поетики казок про тварин окремих англійських авторів ХІХ ст.). Уайльда не вивчали їхні казки як саме анімалістичні, з властивою їм поетикою та системою персонажів. · виявити типологічні риси та засоби індивідуально-авторської характеристики анімалістичних персонажів у досліджених літературних казках;Простежено історію вивчення жанру літературної казки (в тому числі, казок про тварин) у вітчизняному та зарубіжному літературознавстві. Серед теоретико-методологічних проблем, повязаних із жанром літературної казки (зокрема, з англійською літературною казкою про тварин), найбільш дискусійними залишаються наступні проблеми: виявлення типологічних ознак літературної казки, класифікація її жанрових різновидів; розробка цілісного комплексу методів і методик для аналізу англійської літературної анімалістичної казки. У дисертації запропоновано таке визначення цього жанру: літературна анімалістична казка - авторський твір, сформований на основі жанрової матриці народної казки, в якому тварини діють як повноправні персонажі (або на рівні з персонажами-людьми); будучи формою засвоєння традиції, літературна казка про тварин разом з тим відрізняється від фольклорних жанрів-прецедентів домінуванням індивідуальної художньої свідомості, що виявляється у способах трансформації традиційних сюжетів, образів і мотивів, у синтезованій структурі казки й авторському вирішенні моральних проблем. У звязку з тим, що жанр літературної казки про тварин рідко зустрічається у «чистому» вигляді, в деяких анімалістичних казках зооперсонажів поставлено автором на перший план лише в окремих фрагментах або частинах твору (наприклад, казки О. Скуратовської: в них авторка розглядає деякі риси поетики казок про тварин окремих письменників ХІХ ст. в історико-літературному контексті.При цьому йшов процес жанрового синтезу (опанування та поєднання письменниками попередніх жанрових традицій: фольклорної казки, байки, притчі тощо), а водночас інноваційний процес - створення письменниками нових жанрових форм, які надалі стали продуктивними, - параболи, новели тощо. Їхні казки відрізняються творчим ставленням до традиції, художнім новаторством у галузі жанру й пошуком нових зображувальних засобів. У створенні такої системи англійські письменники, з одного боку, спиралися на стійкі традиції фольклору, міфології та літературних жанрів, з іншого - формували свій індивідуально-авторський підхід до вибору дійових осіб (зооперсонажів), засобів їхньої характеристики та закріплених за ними функцій. Набір зооперсонажів, їхня частотність, характеристика, функції в англійських літературних анімалістичних казках є варіативними, що зумовлено особливостями авторської картини світу та індивідуального стилю митця. Найбільш значущими персонажами, за допомогою яких автор демонструє моральне зростання героя, втілює головну ідею казки є: у казках Л.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?