Специфіка і труднощі викладання іноземних мов та перекладу у ВНЗ - Статья

бесплатно 0
4.5 119
Дослідження питання у методиці викладання іноземної мови: принципи відбору країнознавчих матеріалів для проведення заняття з іноземної мови у вищих навчальних закладах. Визначення цілей країнознавства як елемента заняття з іноземної мови у вишах.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Стаття на тему: Специфіка і труднощі викладання іноземних мов та перекладу у ВНЗВ статье исследуется важный вопрос в методике преподавания иностранного языка, а именно принципы отбора страноведческих материалов для проведения занятия по иностранному языку в ВУЗЕ. The article examines an important issue in the methods of teaching a foreign language, namely the principles of selection of country studies materials for classes in a foreign language at university. Саме тому перед викладачем стоять важливі питання: що саме необхідно знати студенту про країну та культуру, мову якої він вивчає? Відповідно до цього формується коло тем для вивчення: географія (географічні дані, міста, регіони, німецькомовний простір), політика (партії, вибори, система правління, Німеччина в ЄС), історія, культура (міста та їхні визначні особистості, література, театр, кіно, музеї, життя та творчість відомих німців), мистецтво, освіта (школа, вища освіта, навчання та студентське життя), наука і техніка (розвинуті галузі науки і техніки, транспорт, навколишнє середовище, енергія), економіка (галузі економіки, безробіття, соціальні гарантії), масмедіа (вплив ЗМІ, різноманіття преси тощо), повсякденне життя (соціальні контакти, відносини, щоденні ритуали, робота та дозвілля, стиль життя, житлові проблеми, спосіб мислення молоді, свята, традиції, іноземці в Німеччині тощо), повсякденні мікроситуації (поведінка в кафе чи ресторані, покупки, гості, прийом у лікаря тощо) [11]. До головних цілей вчені відносять сприяння комунікативній та культурній компетенції (поглиблення мовленнєвих компетенцій шляхом опрацювання різноманітних типів текстів, поступове оволодіння та вдосконалення комунікативних навичок; розвиток культурних компетенцій шляхом формування здібностей, стратегій, навичок для контакту з іншою культурою, зокрема з культурою, мова якої вивчається), розвиток особистості та емансипація студента (розуміння власного місця у власній культурі, здібність до наближення або віддалення відносно власної або іншої культури, цінностей, уявлень, вміння подивитися іншими очима на власну й іншу культуру), внесок у взаємопорозуміння народів (захист і підтримка прав людини, мирне виховання, підтримка європейської ідентичності та інтеграція в європейське суспільство) [5, 12, 13].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?