Специфічна профілактика колібактеріозу та рота-, коронавірусних інфекцій новонароджених телят - Автореферат

бесплатно 0
4.5 176
Ефективні методи та засоби профілактики асоційованих інфекцій шлунково-кишкового тракту новонароджених телят. Розробка схеми комплексного застосування вакцини проти колібактеріозу сільськогосподарських тварин на основі факторів патогенності збудника.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наукДисертація присвячена вивченню ролі асоціації ентеропатогенних Е.coli та рота-і коронавірусів в етіології неонатальних діарей телят та створенню методів та засобів специфічної профілактики цих інфекцій. Проведено аналіз та узагальнення даних, що характеризують епізоотичну ситуацію щодо колібактеріозу та рота-і коронавірусних інфекцій новонароджених телят у тваринницьких господарствах України за 1990-2000 рр. Встановлено ступінь розповсюдження та питому вагу асоціації ентеропатогенних Е.coli та рота-і коронавірусів серед телят, хворих на диспепсію. Обґрунтована необхідність розробки нових методів та засобів специфічної профілактики цих захворювань, які базуються на імунізації глибокотільних корів та нетелів одночасно проти збудників ешерихіозу, рота-і коронавірусних інфекцій та створенні полівалентних вакцин для активної імунізації новонароджених телят. Розроблено та вдосконалено спосіб комплексної імунізації глибокотільних корів вакциною проти колібактеріозу молодняка на основі факторів патогенності збудника та вакциною “Рокоген” проти рота-і коронавірусних інфекцій. Розроблено спосіб виготовлення вакцини “Рококол” для оральної імунізації новонароджених телят проти колібактеріозу, ротата коронавірусних інфекцій, проведені випробовування вакцини на лабораторних тваринах та телятах, досліджені імуногенні властивості “Рококолу” та його профілактична ефективність.До таких факторів відносяться: неповністю сформована імунна система новонароджених телят, порушення правил утримання та годівлі, а також графіка щеплення корів-матерів, захворюваність їх маститами, порушення строків та норм дачі молозива новонародженим телятам та інші. Мета роботи - розробити ефективні методи та засоби профілактики асоційованих інфекцій шлунково-кишкового тракту новонароджених телят - колібактеріозу та рота-і коронавірусних інфекцій. розробити оптимальну схему комплексного застосування вакцини проти колібактеріозу сільськогосподарських тварин на основі факторів патогенності збудника (ТУУ 46.15.042-94) та вакцини “Рокоген” проти рота-, коронавірусних інфекцій (ТУУ 46.15.388-99) для імунізації глибокотільних корів і нетелів; визначити профілактичну ефективність комплексного застосування вакцин проти колібактеріозу та “Рокоген” проти рота-, коронавірусних інфекцій для імунізації глибокотільних корів і нетелів у неблагополучних щодо масових шлунково-кишкових інфекцій господарствах; Вперше було визначено можливість одночасного застосування двох вакцин для імунізації глибокотільних корів та нетелів - вакцини проти колібактеріозу молодняка сільськогосподарських тварин на основі факторів патогенності збудника та вакцини “Рокоген” проти рота-, коронавірусних інфекцій.При цьому, колібактеріоз як моноінфекція був зареєстрований в 6,4% проб, ротавірусна та коронавірусна інфекції окремо були встановлені в 10 и 1,7% проб відповідно. Асоційована течія ешерихіозу та ротавирусної інфекції була зареєстрована в 11,1% проб, эшерихіозу і коронавірусної інфекції - в 7,05% проб, ротата коронавірусної інфекцій - в 6,4% проб. З метою розробки оптимальної схеми комплексної імунізації корів вакцинами проти колібактеріоза молодняка на основі факторів патогенності збудника (ТУУ 46.15.042-94) та “Рокоген” проти рота-і коронавірусних інфекцій (ТУУ 46.15.388-99), попередньо була проведена апробація чотирьох різних схем підшкірного введення цих вакцин на білих мишах, а саме: - одночасне введення їх у різні точки в дозах по 0,5 см3 та повторним введенням вакцин через 14 днів; Отримані дані свідчать, що комплексна імунізація глибокотільних корів вакцинами проти колібактеріозу молодняка на основі факторів патогенності збудника та “Рокогеном” проти рота-, коронавірусних інфекцій не викликає в організмі щеплених тварин явища конкуренції антигенів, а призводе до синтезу достатньої кількості антитіл до всіх антигенних компонентів вакцин та подальшої передачі їх з молозивом новонародженим телятам, що в свою чергу дає можливість захищати їх одразу проти трьох інфекцій. Дослідження були спрямовані на реєстрацію частоти випадків виникнення шлунково-кишкових захворювань серед телят, що були одержані від комплексно імунізованих корів та серед телят, отриманих від нещеплених тварин.У дисертації доведена провідна роль асоціації ентеропатогенних Е.coli, рота-, та коронавірусів при шлунково-кишкових захворюваннях новонароджених телят та обґрунтована необхідність розробки нових методів та засобів профілактики цих захворювань, які базуються на імунізації глибокотільних корів одночасно проти усіх трьох збудників та створенні вакцин для оральної імунізації новонароджених телят. Дослідженнями питомої ваги асоціації ентеропатогенних Е.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?