Специфічна профілактика дерматомікозів собак і котів - Автореферат

бесплатно 0
4.5 99
Вивчення епізоотичної ситуації щодо дерматомікозів собак і котів. Визначення основних морфологічних, культуральних та біологічних властивостей ізолятів дерматофітів. Розробка технології виготовлення вакцини та її доклінічних та клінічних випробуваннь.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наукНауковий керівник - доктор ветеринарних наук Кассіч Володимир Юрійович, Сумський національний аграрний університет, завідувач кафедри епізоотології та організації і економіки ветеринарної справи Офіційні опоненти: доктор ветеринарних наук, професор Галатюк Олександр Євстафійович, Державний вищий навчальний заклад “Державний агроекологічний університет”, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та епізоотології кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник, членкор УААН Ображей Анатолій Федорович, Інститут ветеринарної медицини УААН, директор Захист дисертації відбудеться “19” березня 2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.03 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м.Провідне місце у захворюваності на дерматомікози тварин та людей належить дерматофіту зоофільної групи Microsporum canis, який є збудником мікроспорії в 90-100 % випадків у котів і в 50,0-92,6 % собак. В Україні виготовляється лише вакцина проти трихофітії великої рогатої худоби (Триховак), а виробництво засобів специфічної профілактики та терапії дерматомікозів собак і котів відсутнє. Профілактичне щеплення собак і котів проти дерматомікозів (трихофітії, мікроспорії) дає змогу регулювати рівень захворюваності серед цих тварин (Carlotti D.N., 1998). Виходячи з цього, є актуальними вивчення видового складу збудників і розробка сучасних засобів специфічної профілактики та ефективної терапії дерматомікозів собак і котів. розробити технологію виготовлення вакцини проти дерматомікозів собак і котів; дерматофіт ізолят собака вакцинаПатогенність епізоотичних штамів Trichophyton mentagrophytes і Microsporum canis визначали за методом нашкірного зараження лабораторних тварин (кролів, морських свинок) грибними гомогенатами, які в кількості 0,5 см3 втирали в попередньо депільовану і скарифіковану шкіру в ділянці холки, завбільшки 3 х 3 см. У подальшій роботі використовували відібрані нами вакцинні штами Trichophyton mentagrophytes 15 та Microsporum canis 22, які були виділені від хворих на трихофітію і мікроспорію котів відповідно, контрольні - Trichophyton mentagrophytes ТМ-48 К та Microsporum canis 65 К, ізольовані від хворих на трихофітію і мікроспорію собаки і кота відповідно (депоновані в Державному науково-контрольному інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів). Розробка технології виробництва вакцини „Фунгіканіфел” інактивованої асоційованої проти дерматомікозів (трихофітії, мікроспорії) собак і котів складалася із: пошуку і селекційного відбору вакцинних штамів, методу інактивації, визначення нешкідливості та імунізуючої дози, тривалості імунітету й імунобіологічної перебудови організму тварин на введення вакцини та адаптацію виробництва вакцини відповідно до промислових умов. Визначення імуногенної активності вакцини проводили на лабораторних (кролях, морських свинках) та сприйнятливих (собаках, котах) тваринах. Визначення антитіл у сироватці крові тварин при експериментальних трихофітії і мікроспорії, викликаних штамами Trichophyton mentagrophytes 15 і Microsporum canis 22 відповідно та щеплених вакциною “Фунгіканіфел” проводили за допомогою реакції аглютинації, яку виконували загальноприйнятими методами, а облік оцінювали в плюсах за трибальною системою.У дисертаційній роботі наведені результати вивчення епізоотичної ситуації та видового складу збудників дерматомікозів собак і котів, морфологічних, культуральних і біологічних властивостей епізоотичних ізолятів, відібраних вакцинних і контрольних штамів Trichophyton mentagrophytes і Microsporum canis; розроблена вакцина „Фунгіканіфел” інактивована асоційована проти дерматомікозів (трихофітії, мікроспорії) собак і котів та вивчені її імуногенні властивості. Збудниками дерматомікозів собак і котів є Trichophyton mentagrophytes і Microsporum canis; ураження перебігають у вигляді: 1) моноінфекції - у 15,4 % хворих собак та у 48,8 % котів; 2) асоційованого дерматомікозу - 84,6 % собак та 51,2 % котів, викликаного дерматофітами Trichophyton mentagrophytes з умовно-патогенними грибами родів Candida (8,33 %) і Alternaria (8,33 %) та Microsporum canis - з плісеневими грибами родів Aspergillus (15,38 %) і Penicillium (12,83 %). Києві трихофітія реєструється у 41,0 % собак і 14,2 % котів, мікроспорія - 59,0 % і 85,8 % відповідно. Епізоотичні штами Trichophyton mentagrophytes характеризуються появою росту на 2-3-ю добу культивування, борошнистою консистенцією, рідше бархатистою з червоно-коричневим реверзумом, чисельними мікроконідіями і викликають глибоку інфільтративну форму ураження шкіри тварин.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?