Специфічні риси перекладу технічної літератури - Статья

бесплатно 0
4.5 88
Застосування великої кількості наукових і технічних термінів у технічній літературі. Умови вибору правильного значення багатозначного терміна при перекладі. Необхідність глибокого лінгвістичного вивчення теорії і практики наукової і технічної літератури.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниПереклад технічної літератури треба розглядати як з мовознавчих, так і з наукових та технічних позицій. Подано особливості градації технічної літератури та відзначається, що науково-технічна література розрахована на фахівця в даній галузі знань (або збирається в ній спеціалізуватися), тобто за своїм змістом орієнтується на вузьке коло людей. Розглянуто, що вирішальною умовою у виборі правильного значення багатозначного терміна при перекладі є контекст. Зазначена необхідність глибокого лінгвістичного вивчення теорії і практики перекладу наукової та технічної літератури та важливість вирішення питань перекладу не лише лінгвістичним шляхом, а й співпрацею з фахівцями даної галузі науки і техніки. Identification of objective regularities of the translation of scientific and technical literature as self-contained discipline needs to be carried out on the basis of the analysis of the actual material of separate languages, proceeding from original positions: restriction of a research with a framework of the natural and exact sciences; identification of the common language regularities, to the available these fields of science and technology, will allow to define consciously the choice of lexical and grammatical tools when translating, to replace an intuitive guess with the translation based on logic of the language facts; disclosure of not studied language regularities as a result of the analysis of a ratio of separate pairs of languages in translation process, have to make a particular contribution to the common linguistics; enrichments, systematization and rationalization of language of science and technology on the basis of the linguistic analysis in the commonwealth with experts in certain areas of science and technology; development of the common translation theory as certain area of linguistics.Наукові і технічні тексти відрізняються один від одного не лише за областями науки або техніки, до якої вони відносяться, але і за ступенем їх спеціалізації. У мовному плані це находить своє вираження насамперед у насиченості науково-технічних текстів спеціальною термінологією, що виражають поняття, специфічні для даної галузі знання й відомі тільки особам, знайомим з даною галуззю науки або техніки. Доцільно говорити про переклад як про особливу галузь мовознавства, що включає окремі дисципліни (переклад художньої літератури, переклад газетно-інформаційних текстів, переклад наукової і технічної літератури), що знаходяться в тісному контакті один з одним [5,7]. Виявлення обєктивних закономірностей перекладу наукової і технічної літератури як самостійної дисципліни треба проводити на основі аналізу фактичного матеріалу окремих мов, виходячи з основних положень: 1. обмеження дослідження рамками природничих і точних наук; 2.

План
Основний зміст дослідження

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?