Специфічні особливості розвитку продуктивних сил селянських господарств України доколгоспного періоду в історіографічних дослідженнях початку XXI століття - Статья

бесплатно 0
4.5 290
Дослідження стану наукового висвітлення розвитку продуктивних сил селянських господарств України 1920-х років в перше десятиліття XXI століття. Характеристика особливостей сучасних концептуальних підвалин історичних досліджень непу в українському селі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ ДОКОЛГОСПНОГО ПЕРІОДУ В ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯПочаток XXI століття був багатим у плані виходу наукових робіт, захисту дисертації присвячених проблемам розвитку продуктивних сил в українському селі в роки непу. Корновенком була захищена дисертація «Податкова політика радянської влади в українському селі у відбудовчий період (1921 - 1925 pp.)» [2]. Увага дослідників була звернена до аналізу широкого кола питань повязаних з реалізацією податкової політики радянської влади в українському селі у період непу. При цьому податкова політика в українському селі в період непу розглядається науковцями через призму змін податкового законодавства, розвиток продуктивних сил селянських господарств та наростання класової боротьби, спровокованої державою всередині села. У монографії «Заможне селянство України в умовах непу» дослідник проаналізувавши критерії визначення заможності селянства, виділяє наступні ознаки заможних господарств: «а) господарства, в яких зосереджувались великі грошові та натуральні накопичення; б) господарства, які спрямовували основну масу власних грошових витрат переважно на придбання технічно удосконалених знарядь праці; в) господарства, які виробляли валового продукту на душу в десять разів більше, ніж інші прошарки селянства» [15, с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?