Спеціально-кримінологічне запобігання наркозлочинності серед молоді - Статья

бесплатно 0
4.5 129
Наркозлочинність - детермінанта загострення криміногенної ситуації в Україні, причини цього феномену. Проблеми функціонування інституту профілактики наркозлочинності. Поняття, види, спеціально-кримінологічного запобігання наркозлочинності серед молоді.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Спеціально-кримінологічне запобігання наркозлочинності серед молодіЦе зумовлено тим, що на ґрунті наркозлочинів вчинюються інші злочини, наприклад, споживачами - корисливі, корисливо-насильницькі з метою придбання наркотику), так і економічні (легалізація коштів від наркотиків, підкуп представників влади, службові злочини. Заходи по запобіганню наркозлочинності є різновидом запобігання злочинності загалом, яке відповідає загальним закономірностям та разом із тим має свої видові змістовні особливості, повязані головним чином зі змістом детермінант, що зумовлюють вчинення злочинів у сфері наркообігу [1,с. Раєцькою, спеціально-кримінологічне запобігання - це сукупність напрямів боротьби зі злочинністю, змістом якої є різноманітна робота державних органів, громадських організацій і громадян по розробленню і реалізації заходів, повязаних з усуненням негативних явищі процесів, які породжують злочини та сприяють їх скоєнню, а також недопущення їх здійснення на різних стадіях кримінальної діяльності [5, с. Складниками спеціально-кримінологічного запобігання наркозлочинності є профілактика, запобігання злочинам, вчинення яких планується та готується, а також припинення розпочатих злочинів [7, с. Із метою реалізації антинаркотичної політики вживаються такі заходи: розроблення, прийняття та реалізація галузевих програм із запобігання незаконному обігу наркотичних засобів; оптимізація механізму міжвідомчої взаємодії по боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів; зміцнення й удосконалення матеріально-технічної бази правоохоронних та інших державних органів тощо [8].Отже, можна зробити висновок, що спеціально-кримінологічне запобігання наркозлочинності - це сукупність напрямів боротьби зі злочинністю, змістом якої є різноманітна робота державних органів, громадських організацій і громадян по розробці і реалізації заходів, що повязані з усуненням негативних явищ і процесів, які породжує наркотична злочинність, та сприяють їх скоєнню, а також недопущення їх здійснення на різних стадіях кримінальної діяльності. Більшість злочинів не вчиняється особами спонтанно, оскільки цьому акту передує виникнення злочинної мотивації, формування уявлення про кінцевий результат діяння, вибір відповідних засобів та знарядь його вчинення, інколи здійснюється планування тощо. На етапі від формування злочинного мотиву до початку виконання особою діяння є можливим застосування низки заходів запобігання злочинності, які здійснюються на професійній основі та мають за мету викликати в особи відмову від вчинення злочину. Розроблення та реалізація на практиці спеціально-кримінологічних заходів із запобігання наркозлочинності серед молоді здійснюється з урахуванням кримінологічних характеристик складу конкретного виду злочину (злочинця, жертви), сфери суспільного життя, в якій цей злочин було вчинено, соціальних груп.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?