Спеціально-кримінологічні заходи запобігання невиконанню судових рішень - Статья

бесплатно 0
4.5 136
Встановлення необхідності усунення криміногенних прогалин у правовому регулюванні строків виконання судових рішень, порядку виконання судових рішень у справах, у яких боржником є держава. Досліджено можливості удосконалення кримінально-правових заходів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ НЕВИКОНАННЮ СУДОВИХ РІШЕНЬSpecial attention is paid to such special and criminological measures of preventing noncompliance with judicial decisions as: 1) elimination of criminogenic gaps in the legal regulation of terms of executing judicial decisions; 2) improving legal regulation of the procedure of executing judgments in cases, where the debtor is the state, namely: a) strengthening of legal guarantees of the state on its obligations according to the decisions of national courts; b) fixing an exhaustive list of grounds for denial of funds to a creditor according to the judgment in situations, where the manager of such funds is the Ministry of Justice of Ukraine; c) to eliminate corrupt implications of the law that may be factors for noncompliance with judicial decisions, introduction of the amendments offered by the author to the Law of Ukraine «On state guarantees of executing judicial decisions»; 3) improvement of the mechanism of legal regulation of executing judgments of the Constitutional Court of Ukraine and adoption of the Law of Ukraine «On the procedure of executing judgments of the Constitutional Court of Ukraine»; 4) improving penal measures to prevent noncompliance with judicial decisions by abandoning the prejudicial nature of the features of the objective side of corpus delicti under the Art. Спеціально-кримінологічний рівень запобіжної діяльності виражає її зорієнтованість на деструкцію тих суспільних протиріч, що можуть бути ідентифіковані, з одного боку, як видові фактори невиконання судових рішень, а з іншого - як групові, які застосовуються, перш за все, щодо державних виконавців, а також інших категорій осіб, потенційно схильних до злочинного невиконання судових рішень. З цією метою доцільним є внесення змін та доповнень до закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» [5], якими передбачити: а) стовідсоткові гарантії держави за своїми зобов’язаннями за рішеннями національних судів, а не лише в політично визначених межах; б) максимальну конкретизацію підстав для відмови у видачі коштів за судовим рішенням стягувачеві в ситуаціях, коли розпорядником таких коштів є Міністерство юстиції України (як правонаступник ДВС). В ньому мають бути регламентовані питання, повязані із: а) субєктами виконання рішень КСУ, порядком, строками відповідних виконавчих дій, формою та процедурою звітування про виконання; б) зворотним зв’язком між цими субєктами і КСУ; в) субєктами, формами та методами контролю за виконанням рішень КСУ. 382 КК України вбачається порушення принципу справедливості та рівності осіб перед законом під час встановлення кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення особою, яка є боржником за цим рішенням, та особою, яка таким не є, однак перешкоджає виконанню вказаного рішення.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?