Спеціальне водопостачання - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 49
Визначення основних водоспоживачів. Розрахунок необхідної витрати води на господарсько-питні та виробничі потреби. Визначення розрахункових витрат води на пожежогасіння. Огляд гідравлічного розрахунку водопровідної мережі, водоводів та водонапірної башти.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ІНСТИТУТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИОбєднаний господарсько-питний, виробничий і протипожежний водопровід повинен забезпечити витрата води на господарсько-питні потреби селища, господарсько-питні потреби підприємства, господарсько-побутові потреби громадських будівель, виробничі потреби підприємства, гасіння можливих пожеж у селищі і на підприємстві.Визначення водоспоживання починаємо з селища, оскільки віно є основним споживачем. 1 [4] норму водоспоживання на одну людину приймаємо 300 л / добу. Коефіцієнт нерівномірності водоспоживання для лікарні приймаємо по дод. А [5] і згідно з завданням норму водоспоживання на господарсько-питні потреби на одну людину в зміну приймаємо qн.г-п = 25 л/(чол. у зміну). Сумарна витрата води за добу по селищу і підприємству дорівнює м3/доб.Розрахункові витрати води для зовнішнього пожежогасіння в населених пунктах і на промислових підприємствах визначаються за ДБН В.2.5-74:2013, а для внутрішнього пожежогасіння - за ДБН В.2.5-64: 2012. В населених пунктах кількість одночасних пожеж і витрата води на одну пожежу залежать від кількості жителів і поверховості забудови. На промислових підприємствах кількість одночасних пожеж залежить від площі території підприємства, а розрахункова витрата води на зовнішнє пожежогасіння - від ступеня вогнестійкості будівель, категорій за пожежовибухонебезпечністю, обєму, наявності ліхтарів, ширини, наявності автоматичних установок пожежогасіння. Розрахункова кількість одночасних пожеж для обєднаних водопроводів, обслуговуючих населені пункти та промислові підприємства, залежить від площі території підприємства та кількості жителів у населеному пункті (п. Розрахункові витрати води для внутрішнього пожежогасіння та розрахункову кількість струменів в населених пунктах залежать від призначення будівлі, висоти (поверховості), обсягу, а на промислових підприємствах - від ступеня вогнестійкості будівель, категорії будівлі з пожежної небезпеки, обєму будівель.До вузлової витраті в точці 5 додається зосереджена витрата підприємства, а в точці 3 - зосереджена витрата громадської будівлі (3 замість точки можна взяти будь-яку іншу точку). тоді q5 = 57,49 л/с, Q3 = 7,9870 л/с. При пожежі водопровідна мережа повинна забезпечувати подачу води на пожежогасіння при максимальній годинній витраті води на інші потреби, за винятком витрат води на промисловому підприємстві на душ, поливання території і т.п. (П. 2.21 [4]), якщо ці витрати увійшли до витрати на годину максимального водоспоживання. 2,2, витрату води для пожежогасіння слід додати до вузлової витраті в точці 5, де здійснюється відбір води на промислове підприємство, яка є найбільш віддаленою від місця введення (від точки 1), тобто q5 = q/5 Qпож.вит. Слід мати на увазі, що зазвичай рекомендують визначати діаметри за попередньо розподіленими витратами без врахування витрати води на пожежогасіння, а потім перевіряти водопровідну мережу за знайденими таким чином діаметрами на можливість пропуску витрат води при пожежі.Мета гідравлічного розрахунку водоводів - визначити втрати напору при пропуску розрахункових витрат води. Водоводи, як і водопровідна мережа, розраховуються на два режими роботи: на пропуск господарсько-питних, виробничих витрат води відповідно з режимом роботи НС-II і на пропуск максимальних господарсько-питних, виробничих витрат і витрат на пожежогасіння з урахуванням вимог п. Враховуючи, що в прикладі прийнятий нерівномірний режим роботи HC-II з максимальною подачею насосів Р = 2,5 2,5 = 5% у годину від добового водоспоживання, витрата води, яка піде по водоводах, дорівнюватиме Так як водоводи слід прокладати не менше ніж у дві лінії, то витрата води по одному водоводу дорівнює При витраті Qвод = 46,1 л/с швидкість руху води в водогоні з розрахунковим діаметром 0,279 м буде дорівнюватиВодонапірна башта призначена для регулювання нерівномірності водоспоживання, зберігання недоторканного протипожежного запасу води і створення необхідного напору у водопровідній мережі.Висота водонапірної башти визначається за формулою Нв.б = 1,1hc Нсв zд.т - zв.б, де 1,1 - коефіцієнт, що враховує втрати напору в місцевих опорах (п.Wб = Wрег Wн.з, де Wpег - регулююча ємність бака; Wн.з - обсяг недоторканного запасу води, величина якого визначається відповідно до п. 9.5 [4] з виразу де - запас води, необхідний на 10-хвилинну тривалість гасіння однієї зовнішньої і однієї внутрішньої пожежі; - запас води на 10 хв, визначається при максимальній витраті води на господарсько-питні та виробничі потреби. Регулюючий обєм води в таких ємностях, як резервуари, баки водонапірних башт, повинен визначатися на підставі графіків надходження і відбору води, а за їх відсутності - за формулою, наведеною в п. У нашому прикладі визначено графік водоспоживання та запропоновано режим роботи HC-II, для якого регулюючий обєм бака водонапірної башти склав К = 2,93 % від добової витрати води в селищі (див. розд.

План
Зміст

1. Завдання на курсову роботу

1.1 Визначення водоспоживачів

1.2 Розрахунок необхідної витрати води на господарсько-питні та виробничі потреби

1.3 Визначення розрахункових витрат води на пожежогасіння

2. Гідравлічний розрахунок водопровідної мережі

3. Визначення режиму роботи HC-II

4. Гідравлічний розрахунок водоводів

5. Розрахунок водонапірної башти

5.1 Визначення висоти водонапірної башти

5.2 Визначення ємності бака водонапірної башти

6. Розрахунок резервуарів чистої води

7. Підбір насосів для насосної станції другого підйому

8. Гідравлічний розрахунок обєднаного господарсько-виробничого і протипожежного водопроводу виробничої будівлі

8.1 Приклад гідравлічного розрахунку внутрішнього обєднаного господарсько-виробничого та протипожежного водопроводу виробничої будівлі

Література

1. Завдання на курсову роботу

1.1 Визначення водоспоживачів водоспоживач башта пожежогасіння питний

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?