Спеціальне водопостачання - Методичка

бесплатно 0
4.5 49
Визначення розрахункових витрат води на потреби водоспоживачів. Гідравлічний розрахунок водопровідної мережі. Визначення режиму роботи насосної станції другого підйому. Розрахунок водонапірної башти. Вибір насосів для насосних станцій, визначення їх типу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Національний університет цивільного захисту України «Протипожежне водопостачання населеного пункту» для курсантів, студентів та слухачів заочної форми навчання Друкується за рішенням кафедри пожежної профілактики в населених пунктах НУЦЗУ Шароватова, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки факультету техногенно-екологічної безпеки Національного університету цивільного захисту України Спеціальне водопостачання: методичні вказівки для виконання курсового проекту на тему «Протипожежне водопостачання населеного пункту» для курсантів, студентів та слухачів заочної форми навчання / Укладачі: О.А.Метою виконання курсового проекту з дисципліни „Спеціальне водопостачання” на тему “Протипожежне водопостачання населеного пункту” являється одержання курсантами та студентами навичок використання нормативних документів щодо визначення вірності вибору параметрів водопровідних мереж у проектах водопостачання населених пунктів. Актуальність цих питань підкреслюється великим переліком недоліків, що виявлені у проектах під час проведення їх перевірки. Так, наприклад, у багатьох проектах невірно визначенні необхідні витрати води на цілі пожежогасіння, обєм недоторканого запасу води у резервуарах та баках водонапірних башт, нераціонально прийняті марки насосів-підвищувачів, які забезпечують подачу води до пожежних гідрантів, пожежних кран-комплектів або до установок автоматичного пожежогасіння.Розташування ліній водопровідної мережі залежить: - від характеру планування обєкта, що постачається водою, розміщення окремих споживачів, розташування проїздів, форми і розмірів житлових кварталів, цехів, зелених насаджень; Водопровідні мережі розділяються на магістральні (для транспортування транзитних мас води) та розподільчі (для транспортування води з магістралей до окремих будівель). Мережі можуть бути кільцевої або тупикової конфігурації. При цих умовах наявність достатніх вільних напорів у магістральній мережі забезпечує створення достатніх напорів і в розподільчій (що не розраховується) мережі, яка живиться від магістральної та розташовується на більш низьких позначках.Вода у населеному пункті та на виробничому обєкті в основному споживається на наступні потреби: - господарчо-питні потреби населення; виробничі потреби виробничого обєкта;Розрахункова добова витрата води (середня за рік) на господарчо-питні потреби населення визначається відповідно до [3] п. 6.1.2 (додаток 2) з урахуванням неврахованих витрат води приймаються у відсотках від загального водоспоживання в залежності від черги будівництва та кількості населення в розмірі 5 % - 20 % ([3] п. Для малих населених пунктів невраховані витрати складають 10 % від загального водоспоживання. м3/доб, (2.1) де Nm - кількість мешканців у населеному пункті (за вихідними даними), осіб; Невраховані витрати слід приймати у відсотках від загального водоспоживання: - на першу чергу будівництва: у малих і середніх містах - 5 %, у великих і значних - 7 %, у найзначніших - 10 %; Розрахункова годинна максимальна витрата води: м3/год, (2.3) де Кмах год - коефіцієнт годинної нерівномірності водоспоживання ([3] п.6.1.2), який визначається за формулою: (2.4) де amax = 1,2 - 1,4 - коефіцієнт, що враховує ступінь благоустрою будівель, режим роботи виробничих обєктів і ін.([3] п.6.1.2);При відсутності цих даних витрата води на поливку та мийку вулиць, поливку зелених насаджень визначається за [3] додаток А.2, що відповідає формулі: м3/доб, (2.5) де qпол = 40 - 55 л/доб - норма витрати води на поливку вулиць та зелених насаджень в перерахунку на одного мешканця для малих населених пунктів (приймається в залежності від кліматичних умов).Витрата води на виробничі потреби визначається в залежності від кількості продукції, що випускається за зміну, та кількості води, що потрібна для випуску одиниці продукції. Змінне водоспоживання на виробничі потреби визначається: м3/зм, (2.7) де - кількість продукції, що випускається за зміну (за вихідними даними;Витрати води на господарчо-питні потреби за кожну зміну можна визначити: м3/зм, (2.10) де Nпрац - кількість працівників в зміну;Годинна витрата води на одну душову кабіну складає 500 л, а тривалість прийняття душу по закінченні зміни - 45 хвилин (протягом 45 хвилин наступного першого часу по закінченні робочої зміни). Кількість встановлених душових кабін визначається за кількістю працівників, що приймають душ після робочої зміни, та кількості працівників, що одночасно обслуговуються однією душовою кабіною (приймається в залежності від санітарних характеристик виробничого процесу - табл. Nдуш. кабін - кількість встановлених душових кабін, яка визначається: (2.13) де %душ - відсоток кількості працівників в зміну, що приймають душ (за вихідними даними); Таблиця 2.

План
Зміст

Вступ

Завдання

Методичні вказівки для виконання курсового проекту

1. Трасування водопровідної мережі

2. Визначення розрахункових витрат води на потреби водоспоживачів

2.1 Господарчо-питні потреби населення

2.2 Поливка вулиць та зелених насаджень

2.3 Витрата води на виробничі потреби виробничого обєкта

2.4 Господарчо-питні потреби працівників на виробничому обєкті

2.5 Витрата води на прийняття душу працівниками виробничого обєкта

2.6 Визначення погодинного водоспоживання населеного пункту та виробничого обєкта

2.7 Визначення витрат води для пожежогасіння

2.8 Розрахункові добові витрати води

3. Гідравлічний розрахунок водопровідної мережі

3.1 Визначення розрахункових витрат води по ділянках мережі до пожежі

3.2 Визначення діаметрів труб на ділянках мережі

3.3 Увязка мережі

3.3.1 Увязка мережі за допомогою компютерної програми «KOLCA»

3.4 Визначення втрат напору в мережі до пожежі

3.5 Визначення розрахункових витрат води по ділянках мережі під час пожежі

3.6 Увязка мережі під час пожежі

3.6.1 Увязка мережі під час пожежі за допомогою компютерної програми «KOLCA»

3.7 Визначення втрат напору в мережі під час пропуску витрат води на пожежогасіння

4. Визначення режиму роботи насосної станції другого підйому

5. Розрахунок резервуарів чистої води

5.1 Визначення регулюючого обєму резервуарів чистої води

5.2 Визначення недоторканого запасу води в резервуарах чистої води

6. Розрахунок водонапірної башти

6.1 Визначення регулюючого обєму баку водонапірної башти

6.2 Визначення недоторканого запасу води в водонапірній башті

6.3 Розрахунок висоти водонапірної башти

6.4 Вибір типової конструкції водонапірної башти

7. Вибір насосів для насосних станцій та визначення їх типу

7.1 Розрахунок насосної станції першого підйому

7.2 Розрахунок насосної станції другого підйому

Висновки

Вимоги до оформлення графічної частини курсового проекту

1. Генеральний план

2. Насосна станція

3. Резервуари чистої води

4. Водонапірна башта

Література

Додатки

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?