Спеціальна фізична підготовка кваліфікованих лижників-двоборців - Автореферат

бесплатно 0
4.5 121
Характеристика особливостей спеціальної фізичної підготовки лижників-двоборців високої кваліфікації. Аналіз показників, які формують рівень спеціальної фізичної підготовленості. Обґрунтування програми фізичної підготовленості лижників-двоборців.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спортуКамаєв, 2000) відмічають, що покращення спеціальної фізичної підготовленості може відбуватися як за рахунок підвищення рівня окремих фізичних якостей, так і шляхом їх поєднання (наприклад, силової та швидкісної витривалості, які формують рівень спеціальної витривалості). Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри теорії і методики сезонних видів спорту за темою “Модельні характеристики фізичної, технічної підготовки кваліфікованих лижників” на 1998-2001 р.р. та Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2001-2005 рр. Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту за темою 1.3.13 “Біохімічний моніторинг функціонального стану спортсменів, які спеціалізуються в ациклічних видах спорту” номер державної реєстрації 0102U002652. Роль автора у виконанні дослідницької теми полягає у нагромадженні та аналізі теоретико-експериментального матеріалу щодо спеціальної фізичної підготовки кваліфікованих лижників-двоборців, розробці програми побудови тренувального процесу лижників-двоборців високої кваліфікації зі спеціальної фізичної підготовки. Систематизувати теоретико-методичні основи побудови спеціальної фізичної підготовки кваліфікованих лижників-двоборців. Встановити значимість показників, які формують рівень спеціальної фізичної підготовленості кваліфікованих лижників-двоборців у річному циклі підготовки.У першому розділі дисертації “Сучасне уявлення про побудову тренувального процесу кваліфікованих лижників-двоборців” проаналізовано та узагальнено наукові здобутки та досвід побудови тренувального процесу кваліфікованих лижників-двоборців. Визначено чинники, які обумовлюють досягнення високого рівня спеціальної фізичної підготовленості лижників-двоборців, вивчено досвід планування тренувального процесу лижників-двоборців на різних етапах річного циклу. Встановлено, що основними чинниками, які впливають на підвищення рівня спеціальної фізичної підготовленості, є рівень загальної фізичної підготовленості, технічна, тактична, психологічна та теоретична підготовки. На другому етапі (травень - грудень 2000 р.) проводилося контрольне обстеження функціонального стану лижників-двоборців високої кваліфікації, вивчався рівень їхньої спеціальної швидкісно-силової підготовки, встановлювався рівень взаємозвязку основних тренувальних засобів та спортивного результату у підготовці кваліфікованих лижників-двоборців. Впродовж основного педагогічного експерименту визначався вплив експериментальної програми на функціональний стан лижників-двоборців, визначалася структура і зміст спеціальної фізичної підготовки кваліфікованих лижників-двоборців у річному циклі тренування; виявлявся взаємозвязок обсягів фізичного навантаження і спортивного результату кваліфікованих лижників-двоборців; проводилося біохімічне спостереження за показниками функціональних можливостей систем енергозабезпечення лижників-двоборців експериментальної та контрольної груп.Аналіз спеціалізованої наукової літератури свідчить, що основними чинниками, які визначають спортивний результат кваліфікованих лижників-двоборців, є рівень їх фізичної, технічної, тактичної, психологічної підготовленості. Встановлено характерологічні особливості спеціальної фізичної підготовки кваліфікованих лижників-двоборців у їх взаємозвязку з рівнем спортивної майстерності. У кінці підготовчого періоду статистично більш значимими виявилися показники формування адаптаційних змін симпато-адреналової системи: коефіцієнт кореляції спортивної майстерності і екскреції адреналіну зріс з 0,103 до 0,694, норадреналіну - з 0,401 до 0,614, а коефіцієнт кореляції ДОФА підвищився з 0,468 до 0,832. На підготовчому етапі встановлено високий рівень взаємозвязку якості стрибкової підготовленості з показниками рівня розвитку вибухової сили мязів ніг: коефіцієнт кореляції стрибка у довжину з місця становить 0,836, а стрибка у висоту з місця - 0,587. У біговій підготовці кваліфікованих лижників-двоборців найтісніший кореляційний взаємозвязок спортивного результату встановлено з такими показниками: загального обсягу бігової роботи, виконаної у III (0,877) і IV (0,808) зонах відносної інтенсивності; з обсягом бігу-імітації з лижними палицями (0,836); з обсягом бігу на лижах (0,719).

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?