Спеціальна фізична підготовка курсантів протиповітряної оборони сухопутних військ збройних сил України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 194
Рухові якості і м’язові групи, необхідні для надійного виконання професійних дій. Основні засоби й методи спеціальної фізичної підготовки, які найбільш ефективно впливають на розвиток професійно-орієнтованих рухових якостей, шляхи її удосконалення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спортуРоботу виконано у Харківському університеті Повітряних Сил ім. Єфіменко Павло Богуславович, Харківська державна академія фізичної культури, декан факультету циклічних видів спорту. Приходько Володимир Васильович, Національна металургійна академія України, професор кафедри управління проектами; Захист відбудеться 09 червня 2010 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.862.01 у Харківській державній академії фізичної культури (м. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківської державної академії фізичної культури (61022, м.Роль автора полягала в аналізі сучасних поглядів на систему спеціальної фізичної підготовки курсантів Протиповітряної оборони Сухопутних військ (ППО СВ) і удосконаленні її у військових навчальних закладах. Мета дослідження полягала у розробці та перевірці ефективності експериментальної програми спеціальної фізичної підготовки курсантів ППО СВ Збройних Сил України з урахуванням сучасних вимог до ведення бойових дій і озброєння. Провести аналіз науково-методичної літератури стосовно системи спеціальної фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів, визначити шляхи її удосконалення. Визначити основні засоби й методи спеціальної фізичної підготовки, які найбільш ефективно впливають на розвиток професійно-орієнтованих рухових якостей курсантів ППО СВ і визначити їх ефективність. Розробити програму спеціальної фізичної підготовки для курсантів вищих військових навчальних закладів ППО СВ Збройних Сил України за кредитно-модульною системою навчання та визначити її ефективність.У процесі досліджень застосовувалися такі методи: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел; узагальнення передового досвіду спеціальної фізичної підготовки в навчальних закладах Міністерства оборони України та країнах СНД; педагогічний експеримент, спостереження, бесіди, анкетування, експертне опитування; хронометрування і тестування рівня фізичної підготовленості (біг на 100 м, човниковий біг 4х100 м, стрибок угору з місця, біг на 3000 м, підтягування на поперечині), силових якостей мязів (тензодинаметрія), військово-професійних дій (загальна контрольна вправа на смузі перешкод, посадка у бойову машину (бронетранспортер), висадка з бойової машини (бронетранспортера), викопування і маскування окопів для бойової техніки (ЗУ-23), перекочування ЗУ-23 силами обслуги на відстань 100 м із бойового положення з приведенням у бойове положення на новій вогневій позиції (середньопересічена місцевість), заряджання бойової машини «Стріла-10М» чотирма ракетами, розряджання бойової машини «Стріла-10М», приготування до стрільби з різних положень (лежачи, з коліна, стоячи, з-за укриття) при діях у пішому порядку, розряджання магазина АК-74, споряджання магазина АК-74 патронами, стрільба з ПМ по нерухомій цілі вдень (вправа №1), метання гранати Ф-1 на дальність, метання гранати Ф-1 з місця на точність); медико-біологічні методи досліджень (довжина й маса тіла, частота серцевих скорочень та артеріальний тиск); математичні методи аналізу й обробки експериментальних даних. кореляційного взаємозвязку показників спеціальної працездатності з кількісними показниками фізичної підготовленості, які характеризують рівень швидкісно-силових якостей окремих груп мязів. На третьому етапі (2003-2004 р.) проведено розробку і впровадження комплексів вправ для розвитку швидкісно-силових і військово-професійних якостей курсантів ППО СВ і перевірено їх ефективність. У четвертому розділі «Розробка і застосування комплексів вправ для розвитку швидкісно-силових та військово-професійних якостей курсантів» подано комплекси вправ розвитку швидкісно-силових та військово-професійних якостей і методику їх застосування. Так, достовірно (p<0,05-0,01) кращі результати отримано в експериментальній групі в показниках: висадка з бойової машини (бронетранспортера) (t=3,61), викопування і маскування окопів для бойової техніки (ЗУ-23) (t=3,26), перекочування ЗУ-23 силами обслуги на відстань 100 м із бойового положення з приведенням у бойове положення на новій вогневій позиції (середньопересічена місцевість) (t=2,33) та заряджання бойової машини «Стріла-10М» чотирма ракетами (t=2,76).

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?