Спеціальна економічна зона: ефективність прийняття управлінських рішень - Автореферат

бесплатно 0
4.5 135
Процес вирішення управлінських, бізнесових, організаційних та соціальних проблем. Якість, функції та ефективність управлінських рішень. Спеціальні (вільні) економічні зони як форма ефективного господарювання. Визначення ефективності управлінських рішень.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 25.00.05 - галузеве управління: управління економікою Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент РОЗПУТЕНКО Іван Васильович, Українська Академія державного управління при Президентові України, завідувач кафедри економіки і фінансів.по-третє, професійний та інтелектуальний потенціал осіб, які ухвалюють рішення, недостатній, а для умов функціонування вільних (спеціальних) економічних зон взагалі його треба вважати незадовільним; Певне значення мають практичні рекомендації щодо створення конкурентоспроможної системи управлінського вирішення проблем, програмно-цільового створення спеціальних (вільних) економічних зон, побудови програмно-цільових структур управління у формуванні СЕЗ. Розроблено діловий портрет керівників СЕЗ та його субєктів, визначено організаційно-функціональну ефективність колегіальних форм вирішення проблем, використано соціологічні методи обгрунтування рішень, практичної технології вирішення проблем. Основні ідеї та розробки, напрацьовані в рамках дисертаційного дослідження і висвітлені у представленій роботі, зокрема, ті, що характеризують наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, - це створення методики визначення ефективності управлінський рішень; обгрунтування системи управлінського вирішення проблем; опрацювання технології та алгоритмів підготовки, прийняття і реалізації процесу створення спеціальних (вільних) економічних зон. У другому розділі «Ефективність управлінських рішень при створенні СЕЗ» пропонується методика визначення якості та ефективності управлінських рішень, аналізується їх рівень у промислових, агропромислових, сільськогосподарських та рекреаційно-курортних формуваннях; виявляються резерви його підвищення; досліджується організація системи вирішення проблем; висвітлюються організаційно-правові основи управління створенням та функціонуванням СЕЗ.Без рішень не може бути управління, бо вони виконують основоположні функції управлінського впливу: аналітичні, планові, організуючі, регулюючі та оцінювальні. У методологічному та методичному відношенні ефективність управлінських рішень визначається показниками, які відображають: рівень дозволу проблемних ситуацій; ефективність процесу вирішення проблем; якість управлінських рішень; ефективність, конкурентоспроможність рішень; моральну та соціально-культурну ефективність процесу дозволу проблем, а також прийнятих і реалізованих рішень. Керівники підприємств та обєднань щоденно виробляють 15 - 25 рішень, інші працівники апарату управління від 10 до 35 рішень. При десятибальному оцінюванні якості рішень цей показник з різних властивостей якості рішень коливається від 6, 5 до 8, 8 бала. Важливою умовою ефективного функціонування СЕЗ, її субєктів та формувань виступає створення конкурентоспроможного організаційно-управлінського механізму вирішення проблем на основі довершеності законодавства про СЕЗ та створення всеосяжної законодавчої бази для ефективної діяльності; підготовка керівників і спеціалістів, здатних ефективно вирішувати проблемні ситуації у СЕЗ та постійне підвищення їх кваліфікації; раціоналізація державного, організаційного та управлінського регламентування функціонування СЕЗ; впровадження міжнародних норм, нормативів і стандартів організації та управління; підвищення культури бізнесу, обслуговування і господарювання.

План
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?