Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів - Автореферат

бесплатно 0
4.5 292
Роль звільнення від кримінальної відповідальності в системі правових засобів протидії наркотичній злочинності. Можливість вчинення злочину у сфері обігу наркотичних засобів. Рівень суспільної небезпечності злочинів, пов"язаних з контрабандою наркотиків.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наукНауковий керівник: доктор юридичних наук, професор Баулін Юрій Васильович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, професор кафедри кримінального права, член-кореспондент Академії правових наук України. Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Даньшин Іван Миколайович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права, член-кореспондент Академії правових наук України; В подразделе 1.2 исследуется система предусмотренных действующим УК Украины оснований освобождения от уголовной ответственности и указывается место в этой системе специальных видов освобождения от уголовной ответственности, предусмотренных частью 4 статьи 307, частью 4 статьи 309 и частью 4 статьи 311 УК. По мнению диссертанта, данные нормы состоят из двух элементов: гипотезы (описывающей предпосылку и основание освобождения от уголовной ответственности) и диспозиции (устанавливающей обязанность государства освободить лицо от уголовной ответственности при наличии предпосылок и оснований к этому). В пункте 1.3.2 анализируются правоотношения, складывающиеся между лицом, совершившим преступление в сфере незаконного обращения наркотических средств, и государством, как до, так и после возникновения основания для освобождения такого лица от уголовной ответственности.Відповідно до частини 4 статті 307 КК України “Особа, яка добровільно здала наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, повязаних з їх незаконним обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за незаконне їх виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання (частина перша статті 307, частина перша статті 309 цього Кодексу)”. Згідно частини 4 статті 309 КК України “Особа, яка добровільно звернулася до лікувального закладу і розпочала лікування від наркоманії, звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені частиною першою цієї статті”. Відповідно до частини 4 статті 311 КК України “Особа, яка добровільно здала прекурсори, що призначалися для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, повязаних із незаконним обігом прекурсорів, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, звільняється від кримінальної відповідальності за незаконні їх виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання (частина перша цієї статті)”. Крім того, новий КК України 2001 року значно реформував як загальні положення про звільнення від кримінальної відповідальності, так і спеціальні підстави звільнення від кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів. Враховуючи наведене, саме з урахуванням потреб науки та практики предметом дисертаційного дослідження і були обрані положення КК України про звільнення від кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів.У підрозділі 1.2 “Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів в системі видів звільнення від кримінальної відповідальності” автор стверджує, що передбачені кримінальним законом підстави звільнення від кримінальної відповідальності є не механічним обєднанням визначеної сукупності, а становлять собою певну систему. Після цього на підставі дослідження різних ознак спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів дисертант робить висновок, що вони відносяться до спеціальних, імперативних, безумовних, субєктивних видів звільнення від кримінальної відповідальності. У пункті 1.3.1 “Нормативна основа спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів” розглядаються відповідні кримінально-правові норми про звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили злочини в сфері обігу наркотичних засобів. З таких позицій в структурі норм про звільнення від кримінальної відповідальності осіб, що вчинили злочини в сфері обігу наркотичних засобів, виділяються гіпотеза (в якій описуються злочини, за вчинення яких особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, та позитивні посткримінальні дії, що становлять підставу такого звільнення) та диспозиція (у якій встановлюється повноваження держави звільнити особу від кримінальної відповідальності). У пункті 1.3.2 “Правовідносини, що складаються при спеціальних видах звільнення особи від кримінальної відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів” розглядається генеза правовідносин, що складаються між державою та особою, яка вчинила злочин у сфері обігу наркотичних засобів, у звязку зі звільненням останньої від кримінальної відповідальності.

План
2. Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?