Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих груп та злочинних організацій - Автореферат

бесплатно 0
4.5 217
Поняття, характеристика, передумови та умови спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності злочинців. Історико-правовий аналіз спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності учасників злочинних організацій та груп.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВРобота виконана у Київському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України Останін Валерій Олексійович, Київський національний університет внутрішніх справ, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Глушков Валерій Олександрович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри кримінального права та кримінології кандидат юридичних наук, доцент Захист відбудеться “8 ”липня 2009 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.007.03 у Київському національному університеті внутрішніх справ за адресою: 03035, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету внутрішніх справ за адресою: 03035, м.Згідно з даними МВС України за останні сім років намітилася тенденція до зниження рівня виявлення організованих груп, злочинних організацій і вчинених ними злочинів: якщо 2002 року в Україні виявлено 722 організовані групи та злочинні організації, а вчинених ними злочинів - 6467, то 2008 року ці показники становили відповідно 406 та 3670. Надзвичайно важливим інструментом протидії таким обєднанням є Кримінальний кодекс (далі - КК) України, який містить багато нових прогресивних положень, що суттєво допомагають боротися з вищевказаним видом злочинності, зокрема норми, які регламентують спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих груп і злочинних організацій. Так, 8,0 % респондентів вважає, що кримінально-правові норми, які передбачають спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих груп і злочинних організацій ефективні та не потребують удосконалення; 33,9 % - у цілому задовольняють потреби практики, але мають певні недоліки; 51,3 % - недосконалі, але повинні існувати за умови удосконалення і 6,8 % - недоцільні в КК України. Однак недостатньо дослідженими та дискусійними залишаються положення: кого слід відносити до організованих груп, злочинних організацій та їх учасників; за які злочини можна звільняти від кримінальної відповідальності учасників цих обєднань; який зміст законодавець укладає в умови такого звільнення; чому для учасників різних організованих груп і злочинних організацій передбачені різні за змістом умови та передумови звільнення; як співвідносяться спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності з нормами суміжних кримінально-правових інститутів тощо. Дослідження теоретичних та практичних аспектів спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих груп і злочинних організацій відбувалося на основі таких методів: історичного (під час дослідження історичних витоків і тенденцій розвитку спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих груп та злочинних організацій - підрозділ 2.1); порівняльно-правового (для порівняння досліджуваних норм з відповідними нормами зарубіжних країн - підрозділ 2.2); системно-структурного (для встановлення місця аналізованих норм у системі кримінального права - підрозділ 1.4); аналізу та синтезу (під час дослідження поняття “звільнення від кримінальної відповідальності”, умов і передумов спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих груп та злочинних організацій - підрозділ 1.1, 2.2, розділ 3); соціологічного (під час анкетування практичних працівників ОВС з метою зясування їхньої думки стосовно концептуальних питань дослідження - підрозділи 1.2, 1.3, 3.1, 3.2); статистичних (під час дослідження даних про організовані групи, злочинні організації, злочини, вчиненні їхніми учасниками, матеріальні збитки від таких злочинів - вступ, підрозділи 1.2, 1.3, 3.1).Підрозділ 1.1 “Поняття звільнення від кримінальної відповідальності” присвячено аналізу найбільш поширених концепцій кримінальної відповідальності та визначенню поняття звільнення від кримінальної відповідальності. У підрозділі 1.2 “Загальна характеристика спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих груп і злочинних організацій” встановлено, що спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності мають такі ознаки: 1) передбачені для вичерпного переліку злочинів; 2) містяться лише в нормах Особливої частини КК України; 3) здебільшого стосуються тяжких і особливо тяжких злочинів; 4) умови їх застосування повязані з позитивною післязлочинною поведінкою особи; 5) юридичні підстави спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності передбачені окремими частинами статей. У підрозділі 1.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?