Спеціальні режими оподаткування - Реферат

бесплатно 0
4.5 60
Вивчення порядку узгодження податкового зобов"язання, терміни його сплати. Особливості оподаткування страхових операцій. Характеристика обмежень при вживанні спеціальних режимів оподаткування. Основні форми і методи уникнення сплати податків і зборів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
РЕФЕРАТ на тему: Спеціальні режими оподаткування

Київ-2010Податкове зобовязання - зобовязання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів (податків, зборів, обовязкових платежів, неподаткових доходів*, штрафних (фінансових) санкцій, у т.ч. пені за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності) у порядку та у строки, визначені чинним законодавством України. Податкове зобовязання - зобовязання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів (податків, зборів, обовязкових платежів, неподаткових доходів*, штрафних (фінансових) санкцій, у т.ч. пені за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності) у порядку та у строки, визначені чинним законодавством України; ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових вимог платникам податків (Порядок, п.2.2) N 266 від 03.07.2001 Податкове зобовязання - зобовязання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів (податків, зборів, обовязкових платежів, неподаткових доходів*, штрафних (фінансових) санкцій, у тому числі пені за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності) у порядку та в строки, визначені Законом (див. текст) або іншими законами України. Податкове зобовязання - зобовязання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів (податків, зборів, обовязкових платежів, неподаткових доходів, штрафних (фінансових санкцій), у тому числі пені за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності) у порядку та у строки, визначені Законом (див. текст) або іншими законами України. ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Тимчасового порядку надходження та компютерної обробки податкової звітності платників податків в електронному вигляді до органів ДПС України (Тимчасовий порядок, розд.2) 26.11.2004 N 672 Податкове зобовязання - зобовязання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та у строки, визначені законами України.Методика оподаткування страхової діяльності страхової компанії, яка здійснює будь-яке страхування істотно відрізняється від методики оподаткування страхової діяльності страхової компанії, яка здійснює страхування життя. Для страхової компанії податок на прибуток має риси непрямого податку, що не залежить від витрат на ведення господарської діяльності компанії. З метою оподаткування доходу від страхової діяльності страхова компанія, яка здійснює страхування, інше, ніж, страхування життя, розраховує суму валових внесків (за термінологією у Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств"), як різницю між сумою отриманих (нарахованих) страховою компанією страхових платежів (внесків, премій) протягом звітного періоду за договорами страхування і перестрахування ризиків на території України або за її межами, зменшених на суму страхових платежів (внесків, премій), сплачених (нарахованих) страховою компанією за договорами перестрахування виключно з українськими страховими компаніями, у тому ж податковому періоді. Страховики - платники податку на прибуток (дохід) - несуть повну відповідальність за правильність нарахування, своєчасність сплати податку та дотримання податкового законодавства. Податок на додану вартість страховики можуть сплачувати згідно зі законом України "Про податок на додану вартість" із змінами та доповненнями від 03.04.97 р., № 168/97 при реалізації основних фондів, нематеріальних активів, інших матеріальних цінностей, у разі надання консультаційних послуг.Аналіз практики застосування спеціальних податкових режимів в національних податкових системах країн СНД дозволяє виділити наступну особливість: механізм спрощення загальновстановленої процедури оподаткування здійснюється шляхом зменшення обсягу податкових зобовязань, яке може впроваджуватися трьома способами: спрощенням механізму обчислення податкових зобовязань; зменшення нарахованих податкових зобовязань; звільнення від сплати податків (рис.3.2). Як правило, таке спрощення стосується податків з найбільш складним механізмом обчислення: податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, податок на майно, єдиний соціальний податок. Запроваджений в Казахстані для субєктів малого бізнесу „спеціальний податковий режим на основі спрощеної декларації”,передбачає спрощення порядку обчислення і сплати двох податків: для юридичних осіб - корпоративного прибуткового податку та соціального податку; для індивідуальних підприємців - індивідуального прибуткового податку та соціального податку.

План
ПЛАН

1.Порядок та особливості узгодження податкового зобовязання і строки його сплати.

2.Особливості оподаткування страхових операцій.

3.Характеристика обмежень при застосуванні спеціальних режимів оподаткування.

4.Форми та методи уникнення від сплати податків, їх характеристика.

5.Список використаних джерел зобовязання страхова операція режим оподаткування

1. Порядок та особливості узгодження податкового зобовязання і строки його сплати

- Поняття податкового зобовязання

Податкове зобовязання - загальна сума податку, одержана (нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді, що визначена згідно з цим Законом.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про податок на додану вартість (ст.1), 3 квітня 1997 року N 168/97-ВР

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?