Спеціальні права автора твору образотворчого мистецтва - Статья

бесплатно 0
4.5 103
Дослідження гносеології права слідування та права доступу до твору образотворчого мистецтва. Встановлення їх правової природи. Аналіз умов реалізації даних прав. Рекомендації щодо удосконалення законодавства України у сфері інтелектуальної власності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Спеціальні права автора твору образотворчого мистецтва27 Закону України “Про авторське право та суміжні права” (далі - Закон) автор твору образотворчого мистецтва, а у разі його смерті - спадкоємці впродовж встановленого законом строку користуються щодо проданих автором оригіналів творів образотворчого мистецтва невідчужуваним правом на одержання 5% відсотків від кожного наступного продажу твору через аукціон, галерею, салон, крамницю тощо, що йде за першим його продажем, здійсненим автором твору. Закон Франції встановлював особливе майнове право, яке надавалося художнику, коли останній “розлучався” зі своїм твором, з тим, щоб він міг “слідувати” за ним при передачі в ті чи інші руки та отримувати прибуток, якщо твір стане предметом угоди. У такому випадку авторська винагорода за використання твору образотворчого мистецтва переважно обмежується сумою, яку автор отримує при продажу оригіналу твору (випадки відтворення та розповсюдження творів образотворчого мистецтва в інший спосіб приносять авторові значно менший прибуток, ніж аналогічні способи використання аудіовізуальних, літературних творів тощо). На відміну від українського законодавства, Закон РФ “Об авторском праве и смежных правах” містить висхідне поняття першого продажу: “Перехід права власності на твір образотворчого мистецтва (відплатно чи невідплатно) від автора до іншої особи означає перший продаж цього твору”. У цьому разі законодавець ґрунтується на тому, що автор твору образотворчого мистецтва одночасно є первісним субєктом права власності на створений ним твір (хоча відповідне положення не відбилось у законодавстві, факт наявності у автора права власності на твір не викликає ніякого сумніву) і, отже, відчуження автором останнього і буде являти собою перший продаж твору.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?