Спеціальні поліноміальні сплайни третього, четвертого і п’ятого степенів у геометричному моделюванні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 190
Аналіз основ геометричного моделювання кривих ліній та поверхонь із застосуванням сегментів дуг кривих третього, четвертого та п’ятого порядків. Дослідження моделювання сплайнових гладких ліній із заданим законом зміни похідних до четвертого порядку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Робота виконана у Київській державній академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Міністерства освіти і науки України Захист відбудеться “28 “листопада о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.056.06 у Київському національному університеті будівництва і архітектури за адресою: 03680, Київ-37, Повітрофлотський проспект, 31, ауд. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету будівництва і архітектури за адресою: 03680, Київ-37, Повітрофлотський проспект, 31Згодом виявилось, що цей метод має універсальний характер, тому його стали інтенсивно використовувати у математичних методах для моделювання різних обєктів і процесів. “Плавність” обводу має конкретно визначену математичну характеристику, яка описується законами зміни похідних уздовж обводу. Достатньо велика частка машин та агрегатів у сучасному машинобудуванні, а також різних процесів проектується з урахуванням умов роботи їх у рухомому середовищі. У звязку з цим виникає ряд задач у галузі прикладної геометрії, розвязання яких дозволяє ефективно використовувати математичну базу для розробки та впровадження високоефективних методів автоматизованого моделювання обводів машин і агрегатів та різних процесів. Для досягнення поставленої мети розвязано наступні теоретичні та прикладні задачі геометричного моделювання: - визначено теоретичні основи геометричного моделювання кривих ліній та поверхонь із застосуванням сегментів дуг кривих третього, четвертого та пятого порядків;Серед них є: керування кривиною; забезпечення необхідної гладкості; усунення осциляцій сплайнів, тобто досягнення більш адекватного конструювання; розробка інших варіантів аналітичного представлення кривих і поверхонь, які мають зручніше застосування. Актуальними є дослідження у розробці інших варіантів представлення алгебраїчних кривих, а саме: з керуючими точками, що інцидентні кривій; за допомогою задання кривин та інших, що дасть змогу більш зручно конструювати реальні обєкти, керувати кривиною і гладкістю. Якщо прирівняти у вузлових точках перші похідні попереднього сегменту і наступного, то будемо мати систему рівнянь, яка забезпечить отримання кубічного сплайну із першим порядком гладкості: (3) При цьому ці два сегменти стикуватимуться у точці Y3(i-1) ? Y0(i) таким чином, що дотична для них буде єдина, тобто стикування матимемо з першим порядком гладкості. Для отримання гладкого сплайну з першим і другим порядками гладкості необхідно розглянути рівність других похідних разом з формулою (3), що встановлює рівність перших похідних у вузлових точках (точках стику).В дисертації запропоновані і досліджені нові способи подання поліноміальних сегментів третього, четвертого і пятого степенів, на основі яких пропонується утворення сплайнових кривих і поверхонь із заданою від першого до четвертого порядків гладкістю. Отримані спеціальні рівняння сегментів поліномів третього, четвертого і пятого степенів, на основі яких одержано системи рівнянь сплайнів і бісплайнів другого, третього і четвертого порядків гладкості. В роботі отримані рівняння сегментів поліномів третього, четвертого і пятого степенів з керуючими точками, що належать кривій, на основі яких одержано системи рівнянь сплайнів першого, другого, третього і четвертого порядків гладкості. Запропоновано декілька варіантів поліноміальних сегментів четвертого степеня: за допомогою трьох точок і двох перших похідних; за допомогою двох точок і трьох перших похідних; за допомогою двох точок, двох перших похідних і однією другою серединною похідною; за допомогою пятьох точок; за допомогою двох точок, двох перших похідних і однією другою похідною в одній із точок. В роботі запропоновані і досліджені два варіанти задання поліному пятого степеня: варіант 1 - за двома точками і двома першими і другими похідними в них та варіант 2 - за шістьма точками, на основі яких можна отримувати різні сплайни пятого степеня.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?