Спеціальні податкові режими суб’єктів підприємницької діяльності в Україні. Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції - Реферат

бесплатно 0
4.5 306
Сутність спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Фіксований сільськогосподарський податок для суб’єктів підприємництва. Особливості обчислення суми податку на прибуток при провадженні діяльності відповідно до угод про розподіл продукції.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ СУБЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ.Для активізації підприємницької активності та інтенсивного розвитку малого підприємництва уряд застосовує такий інструмент податкового регулювання, як заміна цілого ряду податків і зборів загальної системи оподаткування одним податком, який, до того ж, обраховується за спрощеними правилами. Головною причиною впровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва, була необхідність стимулювати прискорений розвиток цього сектору економіки, а також складність звичайної системи оподаткування, що вимагало від субєктів малого підприємництва порівняно великих витрат на адміністрування податків. За економічним змістом обєкта оподаткування ЄП однозначно відноситься до податків на доходи, тобто він справляється саме в момент виникнення доходу, а не при його використанні. До переваг спрощеної системи оподаткування відноситься: виведення значної частини господарських операцій з тіньового сектору економіки за рахунок зниження податкового навантаження та спрощення адміністрування податків при застосуванні альтернативних систем; спрощення адміністрування податків і зменшення відповідних витрат контролюючих органів внаслідок скорочення переліку податків і зборів (обовязкових платежів), що сплачуються субєктами малого підприємництва, і зменшення кількості перевірок за окремими напрямами оподаткування Це дозволяє підвищити ефективність справляння податків;Групи Кількість найманих працівників Доход за календарний рік, що передував переходу на ЄП Види діяльності Ставка ЄП: фіксована (% до МЗП станом на 1 січня) або % до доходу) 3 (фізособи - підприємці) одночасно не перевищує 20 осіб не перевищує 3 000 000 грн всі види діяльності з урахуванням обмежень (п.291.5) а) 3% від доходу у разі сплати ПДВ; б) 5% від доходу у разі включення ПДВ до складу ЄП 5) суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) - платнику ЄП та/або повертаються платником ЄП покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів; Платники ЄП першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки ЄП, визначеної для платників ЄП другої або третьої або пятої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування. Платники ЄП другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки ЄП, визначеної для платників ЄП третьої або пятої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.6 (юрособи) без обмежень не перевищує 20 000 000 грн всі види діяльності з урахуванням обмежень (п.291.5) а) 5% від доходу у разі сплати ПДВ; б) 7% від доходу у разі включення ПДВ до складу ЄП Порядок визначення доходів та їх склад: для юридичної особи - будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг). Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику ЄП згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику ЄП на відповідальне зберігання і використані таким платником ЄП. До суми доходу платника ЄП четвертої та шостої груп, який є платником ПДВ за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності. До суми доходу платника ЄП четвертої та шостої груп за звітний період включається вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період перебування за загальній системі оподаткування.Відповідно до ст.. 335. система оподаткування при виконанні УРП може бути визначена як спеціальний податковий режим, при якому встановлюється особливий порядок сплати податків і зборів, а стягування ряду податків і зборів заміняється розподілом виробленої продукції між державою й інвестором.

План
План

1. Сутність спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності

2. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності субєктів підприємницької діяльності - фізичних осіб

3. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності субєктів підприємницької діяльності - юридичних осіб

4. Фіксований сільськогосподарський податок для субєктів підприємництва

5. Економічна сутність угод про розподіл продукції та їх фіскальне значення

6. Особливості обчислення суми податку на прибуток при провадженні діяльності відповідно до угод про розподіл продукції

7. Порядок оподаткування ПДВ про провадженні діяльності відповідно до угод про розподіл продукції

8. Справляння плати за користування надрами при провадженні діяльності відповідно до угод про розподіл продукції сільськогосподарський оподаткування звітність прибуток

1. Сутність спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?