Спеціальні органи в системі місцевого самоврядування: аналіз зарубіжного досвіду для України - Статья

бесплатно 0
4.5 173
Аналіз особливостей організації та діяльності органів системи місцевого самоврядування. Вивчення функцій муніципальної поліції, регіонального омбудсмену, органів самоорганізації населення. Забезпечення реалізації прав і свобод на місцевому рівні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Спеціальні органи в системі місцевого самоврядування: аналіз зарубіжного досвіду для УкраїниThe article analyzes the fundamentals of organization and activity of special competence in the system of local self-government is, above all, the municipal police (militia), local and regwnal ombudsmans, authorized in cases of territorial society, bodies of local self-organisation of population etc. Key words: local self-government, territorial society, municipal police, local ombudsman,decentralization, the interests of the local population. Не дивлячись на те, що теоретичну основу для дослідження складають наукові праці фахівців з теорії держави і права, управління,адміністративного і конституційного права, залишається поза увагою ряд суттєвих питань у даній сфері. На місцях створено муніципальну поліцію, яка входить у департамент поліції, але підпорядкована органам місцевого самоврядування. Не дивлячись на труднощі у діяльності місцевої (муніципальної) міліції із забезпеченням автотранспортом, сучасною технікою, фінансовими й іншими засобами, загалом лише в Латвії, Литві, Естонії та Молдові здійснено успішне реформування міліції (поліції), що як самостійна структура діє на місцях у формі префектур, комісаріатів, відділів і ділянок, підпорядкованих органам місцевого самоврядування, їх територіальним громадам.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?