Спеціальні геометричні моделі об’єктів машинобудування та будівництва - Статья

бесплатно 0
4.5 133
Місце етапу геометричного моделювання у процесі проектування сучасних об’єктів будівництва, архітектури, машинобудування. Проведення досліджень методики дискретного моделювання числовими послідовностями степеневих, показникових, логарифмічних функцій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Полтавський національний технічний університет імені Юрія КондратюкаПродовжено дослідження з визначення дискретних аналогів аналітичних залежностей на основі геометричного апарату суперпозицій та можливості їх використання для дискретного моделювання геометричних образів обєктів машинобудування та будівництва числовими послідовностями. Продолжены исследования по определению дискретных аналогов аналитических зависимостей на основе геометрического аппарата суперпозиций и возможностей их использования для дискретного моделирования геометрических образов объектов машиностроения и строительства числовыми последовательностями. In this work the investigation determine the discrete analogues of analytical dependences with the use of geometrical set of superposition has been continued to be carried out. The results can be used for the discrete design of geometrical characters in engineering and construction with the use numerical sequences of the above-stated analytical dependences and without generating and working out of linear equation systems. Залучення математичного апарату числових послідовностей і геометричного апарату суперпозицій для формування дискретно визначених геометричних образів довільної вимірності значно розширює можливості дискретного геометричного моделювання обєктів, процесів та явищ.У роботі одержано аналітичні вирази для визначення дискретних аналогів степеневих, показникових, логарифмічних функцій із використанням геометричного апарату суперпозицій одновимірних точкових множин та узагальнено попередні дослідження.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?