Спеціальні бетони для підсилення будівельних конструкцій, які експлуатуються в умовах дії агресивних середовищ - Автореферат

бесплатно 0
4.5 207
Новий напрямок у створенні будівельних матеріалів, заснований на концепції комплексних з"єднань і хімії поверхонь поділу фаз. Підвищення міцності спеціального бетону та матеріалів будівельних конструкцій за рахунок адсорбції та адгезії їх компонентів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук СПЕЦІАЛЬНІ БЕТОНИ ДЛЯ ПІДСИЛЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ, ЯКІ ЕКСПЛУАТУЮТЬСЯ В УМОВАХ ДІЇ АГРЕСИВНИХ СЕРЕДОВИЩдоктор технічних наук, професор Шейніч Леонід Олександрович, Київський національний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України, професор кафедри технології виробництва бетонних та залізобетонних конструкцій. Захист відбудеться “16” жовтня 2003 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.085.01 Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Придніпровської державної академії будівництва та архітектури за адресою: вул. Встановлено, що введення у вяжучі речовини гідратаційного твердіння (портландцементний клінкер, шлаколужні вяжучі) комплексів на основі іонів перехідних хімічних елементів, що виконують роль грубодисперсної гідрофільної поверхнево-активної речовини, дозволяє одержувати у продуктах гідратації комплексні зєднання, що містять значну кількість звязаної води. Доведено, що бетони, отримані на основі спеціального цементу, який являє систему “гідравлічне вяжуче - гідрофільна грубодисперсна поверхнево-активна речовина - лужна молекулярно-колоїдна поверхнево-активна речовина”, мають підвищену міцність та довговічність, знижені деформативність, проникність.Забезпечення цілості будинків і споруд протягом заданого часу експлуатації, збільшення міжремонтного терміну експлуатації будівельних конструкцій є одним із головних факторів підвищення рівня використання основних фондів підприємств. Проблема забезпечення довговічності будівельних конструкцій, зокрема гірничо-металургійного комплексу, з одного боку, повязана зі значним терміном експлуатації будинків і споруд, з іншої сторони зі значними викидами в атмосферу підприємств агресивних речовин. Витрати на відновлення й посилення зношених будівельних конструкцій складають значну частину витрат підприємств чорної металургії. З метою зберігання системи виробництва, у першу чергу в чорній металургії, при посиленні будівельних конструкцій необхідно застосування нових корозійностійких матеріалів.

Актуальність теми. Сучасні методи посилення будівельних конструкцій, як металевих, так бетонних і залізобетонних, припускають або введення додаткових елементів, або збільшення розмірів існуючих. Практично в усіх випадках елементи посилення бетонних і залізобетонних конструкцій виконуються з бетону, що повинний мати визначені експлуатаційні властивості, що забезпечують його довговічність і спроможність сприймати навантаження без руйнації. Крім цього, при посиленні будівельних конструкцій повинна забезпечуватися спільна робота елементів посилення з елементами будівельних конструкцій. Тому бетони, призначені для посилення будівельних конструкцій, повинні мати високу міцність зчеплення з матеріалами конструкцій, яку посилюють, а бетони, призначені для посилення будівельних конструкцій, що експлуатуються в умовах дії агресивних середовищ, ще і високу щільність і стійкість до дії цих середовищ. Традиційні ж бетони не мають такий комплекс властивостей.

Отже, проблема одержання бетонів, спеціально призначених для посилення будівельних конструкцій, є актуальною.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалася відповідно до регіональної науково-дослідної програми “Кривбас - 2000” (1995-1999 р.), плану науково-дослідних робіт навчально - науково - виробничого комплексу “Будіндустрія” по темах № 79 “Розробка методів захисту залізобетонних каналізаційних труб” (1995 р.), № 81 “Розробка технічних умов на труби залізобетонні з каменелитим вкладишем” (1999 р.), № 1/37 “Розробка методів захисту конструкцій камер теплового опрацювання” (1994 р.), № 1/38 “Розробка складів і технології застосування спеціальних бетонів для виготовлення конструкцій, призначених для роботи в умовах дії агресивних середовищ” (1994 р.) і госпдоговірною тематикою Міністерства промисловості по темах: № 42-297-93 “Оцінка технічного стану будівельних конструкцій ПІВНГЗК” (1983-1999 р.), № 1/7 “Дослідження роботи будівельних конструкцій в агресивному середовищі” (1991-1993 р.), № /24 “Розробка складу захисного покриття шламозгущувачів КГЗКОР” (1990 р.). Автор був відповідальним виконавцем зазначених робіт.

Мета і задачі дослідження.

Метою досліджень є розробка наукових основ одержання спеціальних бетонів для посилення будівельних конструкцій за рахунок регулювання процесів структуроутворення вяжучих систем, що досягається введенням у них комплексної поверхнево-активної речовини, що складається з гідрофільної грубодисперсної, заснованої на перехідних хімічних елементах, і діфільної лужної молекулярно-колоїдної поверхнево-активних речовин.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: 1. Встановити закономірності впливу комплексної поверхнево-активної речовини на процеси структуроутворення гідравлічних вяжучих речовин у залежності від їхнього виду.

2.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?