Спеціалізований електротехнологічний комплекс на базі індукційно-дугового перетворення електричної енергії - Автореферат

бесплатно 0
4.5 203
Аналіз режимів електроплавлення, електротехнологічних, електромагнітних процесів, що відбуваються в спеціалізованому електротехнологічному комплексі під впливом електричної дуги з електромагнітним полем індуктора. Методи дослідження електромагнітних явищ.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НА БАЗІ ІНДУКЦІЙНО-ДУГОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇРобота виконана в Запорізькому національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України, м. Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Метельський Володимир Петрович, Запорізький національний технічний університет, декан електротехнічного факультету Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Марущак Ярослав Юрійович, Національний університет "Львівська політехніка", професор кафедри електропривода та автоматизації промислових установок кандидат технічних наук, доцент Зіновкін Володимир Васильович Запорізький національний технічний університет, доцент кафедри електропривода та автоматизації промислових установок Захист відбудеться 10 червня 2005 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К17.052.02 в Запорізькому національному технічному університеті (69063, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Запорізького національного технічного університету (69063, м.Розвязання зазначених задач потребує проведення подальших наукових досліджень режимів роботи електротехнологічних комплексів, розвитку теорії перетворення електричної енергії в теплову і методів пошуку електротехнологічних режимів плавлення та підвищення техніко-економічних показників. Предметом дослідження є режими електроплавлення, електротехнологічні та електромагнітні процеси що відбуваються в спеціалізованому електротехнологічному комплексі під сумісним впливом і взаємодією електричної дуги з електромагнітним полем індуктора. В дисертації отримала подальший розвиток теорія електричних режимів, електротехнологій та підвищення ефективності електротехнологічних комплексів що базується на принципово нових технічних рішеннях електроплавлення металу, яка полягає в наступному: - запропоновано новий спосіб створення спеціалізованого електротехнологічного комплексу для плавлення металу, в якому використано сумісну дію індукційно-дугових електромагнітних явищ, що дозволяє значно покращити якість виплавленого металу і техніко-економічні та екологічні показники; вперше розроблені нові математичні моделі дослідження режимів та електромагнітних явищ в електротехнологічному комплексі для електроплавлення металу, які реалізують автоматизоване керування режимами при сумісному індукційно-дуговому процесі, що забезпечує підвищення енергоефективності спеціалізованого електротехнологічного комплексу; У роботах, які опубліковані у співавторстві, особисто автору належать: [1] - аналіз проблем енергозбереження сучасних електротехнологічних систем, які використовуються у ВАТ "Мотор-Січ; [2] - моделювання процесів енергоперетворення в спеціалізованому електротехнологічному комплексі на базі сумісної дії електромагнітного індуктора та електричної дуги; [3] - виявлення впливу режимів роботи спеціалізованого електротехнологічного комплексу на енергозбереження в металургійному виробництві; [4] - розробка математичної моделі роботи спеціалізованого електротехнологічного комплексу на базі індукційно-дугового перетворення електричної енергії в теплову; [5] - аналіз використання та розробка алгоритмів роботи спеціалізованого електротехнологічного комплексу з впровадженням цифрових систем в електричних схемах керування процесом нагріву; [6] - пропозиція розташування електромагнітного індуктору в бічних стінках спеціалізованого електротехнологічного комплексу та виготовлення фізичної моделі; [7] - аналіз результатів досліджень режимів електроплавлення під впливом сумісної дії системи "електрична дуга - електромагнітний індуктор"; [8] - виявлення факторів, які впливають на роботу систем оперативного аналізу; [9] - виявлення основних шляхів зниження споживання електричної енергії при експлуатації електротехнологічних комплексів; [10] - моделювання електромагнітних процесів, які відбуваються в спеціалізованому електротехнічному комплексі; [11] - застосування оптико-електронних каналів в системах автоматизації керуванням металургійними процесами;.На підставі аналізу проведених досліджень в електротехнологіях виявлено взаємозвязок основних електротехнічних параметрів, які підлягають розробці та впровадженню у виробництво нових спеціалізованих електротехнологічних комплексів на базі індукційно-дугового перетворення електричної енергії в теплову. У другому розділі розглянуті вплив електромагнітного поля, створеного індуктором, який розташовано в бічних стінках спеціалізованого електротехнологічного комплексу на режими електроплавлення, електромагнітні явища на визначення вектор Умова-Пойтінга. Для визначення еквівалентного електромагнітного поля запропонованого спеціалізованого електротехнологічного комплексу на базі індукційно-дугового перетворення електричної енергії розглядаються поля від електродів та індукційної обмотки.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?