Спеціалізовані медичні видання, народжені українською революцією 1917-1921 років - Статья

бесплатно 0
4.5 143
Система преси з питань медицини, що виникла й розвивалася в Україні в період революції 1917-1921 рр. Умови та процеси зародження, розвитку, функціонування цих періодичних і продовжуваних видань, предметно-тематичні особливості матеріалів, історіографія.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Спеціалізовані медичні видання, народжені українською революцією 1917-1921 роківНа основі науково опрацьованого фактографічного матеріалу аналізуються спеціалізовані медичні видання, що в національний інформаційний простір влились у період Української революції 1917-1921 рр. Вони й виступають обєктом дослідження. За основу взято описові методи досліджень, що дозволяють проникнути в причини того чи іншого явища, зясувати головні етапи його розвитку, вплив конкретної ситуації на характер подій і явищ. Проведене дослідження дає підстави констатувати, що в цей період засновано 15 спеціалізованих медичних видань. The medical editions are analyzed on the basis of factual material, which entered national information sphere during Ukrainian Revolution of 1917-1921. The basics are the descriptive methods of research, which allow deep understanding of a phenomenon, identifying the main stages of phenomenon development and its influence of a certain situation on different events and phenomena.Обєкт - система преси з питань медицини, що виникла й розвивалася в Україні в період революції 1917-1921 рр. Предмет - умови та процеси зародження, розвитку, функціонування цих періодичних і продовжуваних видань, предметно-тематичні особливості матеріалів. Короленка, Одеської національної наукової бібліотеки, Російської національної бібліотеки (Санкт-Петербург), бібліотеки Російської академії наук, науково-довідкової бібліотеки Центральних державних архівів України та ін., а також наукові та бібліографічні джерела й покажчики, можемо констатувати, що в означений період засновано 15 спеціалізованих медичних видань. Програма часопису окреслювалася шістьма пунктами: 1) хроніка повідомлень про нові законоположення та офіційні розпорядження по санітарних питаннях; 2) оригінальні статті, повідомлення і нотатки з питань медико-санітарного характеру; 3) із життя і діяльності земств та їхніх лікарсько-санітарних організацій; журнали засідань лікарсько-санітарних медичних рад, комісій, постанови земських зборів із медичної частини, звіти лікарів по окремих питаннях медичної та особливо спеціальної допомоги населенню та ін.; 4) із життя і діяльності санітарної епідемічної організації: звіти лікарів про хід епідемій і заходи боротьби з ними, повідомлення про санітарні піклування, читання, бесіди про участь місцевих сил із середовища населення в протиепідемічній роботі тощо; 5) повідомлення з практики земств інших губерній із медико-санітарних питань; 6) різні повідомлення та відомості про поточні справи лікарсько-санітарної організації: відрядження епідемічних загонів, призначення і звільнення медичного персоналу, некрологи, ювілеї та інше. В оголошенні про видання зазначалося, що часопис відбиватиме інтереси всього медичного персоналу: лікарів, фельдшерів, акушерок. Дяченко: «Про перебудову хвершальської шкільної освіти на Україні», «Як перебудувати вищу школу на Україні і поставити середню та нижчу медичну освіту».

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?