Співвідношення влади та самоврядування в процесі здійснення політичного управління сучасними суспільствами - Автореферат

бесплатно 0
4.5 202
Відношення влади та самоврядування як основи побудови оптимальної моделі політичного управління країною. Ступінь впливу глобальних трансформацій на взаємини влади і самоврядування в Україні. Місцевий та регіональний виміри самоврядування в державі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Співвідношення влади та самоврядування в процесі здійснення політичного управління сучасними суспільствамиРобота виконана на кафедрі політології Інституту соціальних наук при Одеському національному університеті ім.І.І. Науковий консультант: доктор політичних наук, професор, НАУМКІНА Світлана Михайлівна Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К. Д. Офіційні опоненти: доктор політичних наук, професор Андресюк Борис Павлович, Міністерство оборони України Голова Громадської Ради; Захист відбудеться «25 » вересня 2009 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.086.02 в Одеській національній юридичній академії за адресою: 65009, м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Одеської національної юридичної академії за адресою: 65009, м.Політична практика вимагає негайних змін в системі влади та політичного управління, які спроможні б були відповідати викликам глобалізації, поширення кризових явищ в світовому соціально-економічному просторі, появі нових акторів на політичній арені, та водночас, відображала би історичні, національно-культурні, етнічні та інші особливості кожної країни, кожного суспільства. Все це вимагає перегляду моделі політичного управління сучасною країною з урахуванням нових можливостей влади та самоврядних процесів, їх співвідношенню в процесі здійснення політичного управління на практиці. Пошук нової моделі політичного управління ускладнюється й кризовими явищами в суспільних науках, повязаних з відсутністю чіткої парадигми мислення та відповідної методологічної основи для дослідження та аналізу нових явищ в політичному процесі та тих наслідків, до яких вони призводять в управлінні країнами. Отже, на сьогодні перед політичною теорією стоїть актуальна проблема перегляду співвідношення влади та самоврядування в процесі здійснення політичного управління країною, розробки моделі взаємин між ними, яка б відповідала і традиціям даного суспільства, і вимогам часу, та формуванню на основі такої моделі взаємин влади та самоврядування нової моделі політичного управління сучасними країнами. вчення про принцип розподілу влад та систему стримувань та противаг як підґрунтя політичного управління, де принцип розподілу влад визнано як визначальний, який дозволяє говорити про існування влади та самоврядування, а також вказує на їх єдність, спільну природу походження - суспільну волю, та необхідність поєднання зусиль задля ефективного здійснення влади та управління в країні. знання про принципи здійснення політичного управління, які доповнюють ідею розподілу влад, акцентуючи увагу на теоретико-методологічних засадах його здійснення в політичній практиці сучасних держав.Особлива увага приділяється еволюції уявлень категорій влада та самоврядування, політичне управління, демократія, тощо, а також підходів щодо моделей їх взаємодії в різні історичні часи та за географією їх практичного здійснення. Лясота та ін. приділяли увагу особливостям здійснення влади та самоврядування в політичному управління сучасною Україною. Саме глобалізація є основним процесом, який чинить вплив на конфігурацію взаємин між владою та самоврядуванням в процесі політичного управління сучасними державами. «Системні підходи до розуміння влади і самоврядування (XVIII-ХІХ ст.)» акцентується увага на тих нововведеннях політичного життя та суспільно-політичної думки Нового часу, зокрема становлення інституту місцевого самоврядування та появи ідейно-політичних течій, які призвели до переосмислення взаємин влади та самоврядування серед науковців та в політичний практиці того часу. Третій розділ «Влада та самоврядування як зміст сучасного процесу політичного управління» складається з трьох підрозділів та присвячений аналізу теоретичних аспектів функціонування політичного управління, дослідженню сучасного виміру категорій «влада» та «самоврядування» з урахуванням територіального чинника.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?