Співвідношення у людині її раціональної природи та творчих здібностей (в праці Миколи Кузанського "De conjecturis") - Статья

бесплатно 0
4.5 199
Антропологічні розвідки М. Кузанського. Розгляд природи людини і її ролі у світі, творчої сили людського духу. Індивідуалізація творчих потенцій людини та універсалізація її концептів. Творча сила думки, яка може охопити і згорнути в собі весь всесвіт.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Київський національний університет ім.У «De docta ignoratia» Микола Кузанський стверджує, що людина, незалежно від того, наскільки щиро вона прагне до знання, ніколи не може повністю зрозуміти сутності реальності, оскільки людина є скінченною і тому її знання завжди буде обмеженим. Для цього в цій роботі ми спинимося на кількох потенціях, які може актуалізувати людська природа, наблизившись до Бога: (1) це створення людським інтелектом множини здогадок та концепцій щодо сутності цього світу; (2) в той же час, це універсалізація накопиченого теоретизування, абстрагування від чуттєвого світу на користь світу Божественного. Ці дві потенції - індивідуалізації творчих потенцій людини та універсалізації її концептів відповідно до того, що людина - це образ Божий (imago dei), - поєднуючись, створюють певне осердя світобудови, яке пронизує реальний - матеріальний світ та світ універсалій-Божественний світ, утворюючи певну медіальну сферу між ними - світ ідей, або ж олюднений світ у найбільш прямому значенні цього слова. У цій творчості людина максимально проявляє своє пристрасне прагнення до Істини, в якому неминучим є процес самовдосконалення особистості, постійної творчої роботи над собою, завдяки якій людина сутнісно перетворює оточуючий її світ. Мова йде про те, що людина є образом Божим (imago Dei) в цьому світі, а отже, по-перше, людина безпосередньо приймає участь у створенні і довершенні, тобто в постійній креації нашої реальності, а по-друге, Божественний дух є потенційною сутністю людського інтелекту, що підносить його на значно вищий рівень від усього іншого тварного світу.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?