Співвідношення термінів, що застосовуються для позначення злочинів, учинених із використанням обстановки кіберпростору - Статья

бесплатно 0
4.5 223
Порівняльний аналіз основних термінів та терміносполучень, що використовуються для позначення кримінальних злочинів, учинених в обстановці кіберпростору. Особливості та проблематика застосування досліджуваної термінології у законодавстві України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
СПІВВІДНОШЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПОЗНАЧЕННЯ ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЕНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ОБСТАНОВКИ КІБЕРПРОСТОРУКіберпростір сьогодні створює специфічну обстановку вчинення злочинів різних видів, що, безперечно, зумовлює необхідність звернення уваги в криміналістичних дослідженнях на комплекс таких злочинів. Тож традиційним у кримінально-правових дослідженнях стало ототожнення комп’ютерного злочину зі злочинами у сфері використання ЕОМ (компютерів), систем і комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку, передбаченими винятково нормами однойменного розділу XVI КК України. У криміналістиці термін "комп’ютерний злочин" має розширене тлумачення, під ним розуміють діяння, в яких комп’ютер є предметом, знаряддям або засобом скоєння злочину. Салтевський, пояснюючи використання терміна "компютерні злочини", писав, що на відміну від кримінального права, у криміналістиці вид злочину називають навіть не за засобом (знаряддям) учинення злочину, а за видом злочинної діяльності [12, с. Використання комп’ютера розглядається якобов’язкова умова вчинення таких злочинів, що з погляду спільності механізмів учинення злочинів зумовлює відповідний механізм слідоутворення, а тому можна розробити єдиний напрям організації й тактики розслідування таких злочинів.Таким чином, у реаліях міжнародного та національного, правового й теоретичного забезпечення процесу боротьби з новим соціально-правовим явищем - злочином, учиненим із використанням обстановки кіберпростору, - немає терміну чи терміносполучення, що їх можна було б безапеляційно використовувати в наукових дослідженнях.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?